×

ย้อนดูพัฒนาการ ‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’ ในไทย

โดย THE STANDARD TEAM
15.08.2023
  • LOADING...
เบี้ยผู้สูงอายุ

หลังการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญคือการปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่จะต้องเข้าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ทำให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย โดยเฉพาะพรรคก้าวไกลที่ชูเรื่องนโยบายสวัสดิการถ้วนหน้า

 

THE STANDARD ชวนย้อนดูพัฒนาการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในไทยจากการเริ่มต้นนโยบายครั้งแรก ถึงการปรับกฎเกณฑ์การจ่ายเงินครั้งล่าสุด

 

เบี้ยผู้สูงอายุในไทย

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising