×

กระทรวงการคลังแจง ยังไม่มีนโยบายขึ้นภาษี VAT จาก 7% เป็น 10% เพื่อเพิ่มเงินออมวัยเกษียณ

โดย THE STANDARD TEAM
27.08.2023
  • LOADING...

วันนี้ (27 สิงหาคม) พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นที่มีข่าวเสนอถึงแนวทางการแก้ปัญหาการออมสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% นั้นจะออกกฎหมายเฉพาะ

 

พรชัยกล่าวว่า กระทรวงการคลังขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดดังกล่าว ก่อนหน้านี้กระแสข่าวนำเสนอรูปแบบการออมสำหรับผู้สูงอายุหลายรูปแบบ โดยรูปแบบหนึ่งที่มีการเสนอผ่านคณะกรรมการปฏิรูปสังคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีคือ การปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT จากเดิม 7% เป็น 10%

 

โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% รัฐบาลอาจออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อนำเงินที่รัฐเก็บภาษีในส่วนนี้มาเป็นเงินออมของประชาชนเพื่อใช้ในวัยเกษียณ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไทยมีเงินออมไว้ใช้สำหรับการเกษียณอายุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising