×

เทียบความแกร่ง ‘สถาบันคุ้มครองเงินฝาก’ สหรัฐฯ vs. ไทย พร้อมส่องระดับวงเงินคุ้มครอง ‘ไทย’ อยู่ตรงไหนของโลก

15.03.2023
  • LOADING...
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

จากกรณี Silicon Valley Bank (SVB) ประสบปัญหาสภาพคล่องจนเกิดเหตุคนแห่ถอนเงิน จนทำให้ Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ซึ่งเป็นบรรษัทคุ้มครองเงินฝากของสหรัฐฯ ต้องออกมาควบคุมและพิทักษ์ทรัพย์ หลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่า กลไกการดูแลผู้ฝากเงิน และสถานะกองทุนประกันเงินฝากของสหรัฐฯ และประเทศไทยเป็นอย่างไร รวมถึงประเทศอื่นๆ ด้วย

 

แนวทางการคุ้มครองเงินฝากของ ‘ไทย’

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันระดับความคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 1 ล้านบาทต่อราย ต่อสถาบันการเงิน โดยนำเงินฝาก (เงินต้นและดอกเบี้ย) ของผู้ฝากแต่ละราย ในทุกสาขาและทุกบัญชีของสถาบันการเงินแห่งนั้นมาคำนวณรวมกัน

 

สำหรับผู้ฝากที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท กองทุนต่างๆ มูลนิธิ วัด สมาคม สหกรณ์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ฝากที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยประเภทของเงินฝากและสถาบันการเงินที่ฝากต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก

 

แนวทางการคุ้มครองเงินฝากของ ‘สหรัฐฯ’

ฟากสหรัฐฯ ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ FDIC ระบุว่า จำนวนเงินประกันมาตรฐาน (Standard Insurance) อยู่ที่ 250,000 ดอลลาร์ต่อผู้ฝาก ต่อธนาคารสมาชิก สำหรับแต่ละประเภทการเป็นเจ้าของบัญชี (Account Ownership Category)

 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (13 มีนาคม) FDIC ได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า รับประกันเงินฝากของลูกค้าทุกรายของ SVB แล้ว แม้ว่า 89% ของเงินฝากธนาคารจำนวน 1.75 แสนล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2022 ‘ไม่มีหลักประกัน’ ตามข้อมูลจาก FDIC

 

“FDIC ได้โอนเงินฝากทั้งหมด (ทั้งที่มีประกันและไม่มีประกัน) และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของอดีตธนาคาร Silicon Valley Bank ในซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย ไปยัง ‘Bridge Bank’ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่และให้บริการเต็มรูปแบบ ที่ดำเนินการโดย FDIC แล้ว นับเป็นการดำเนินการที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ฝากเงินทั้งหมดของ Silicon Valley Bank” แถลงการณ์ระบุ

 

เทียบความแกร่ง ‘กองทุน’ คุ้มครองเงินฝาก สหรัฐฯ vs. ไทย 

 

ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ FDIC ระบุว่า ยอดคงเหลือของกองทุน The Deposit Insurance Fund อยู่ที่ 1.28 แสนล้านดอลลาร์ (หรือราว 4.42 ล้านล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม จากจำนวนเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในสหรัฐฯ ที่ 17.61 ล้านล้านดอลลาร์ (หรือราว 606,857,657 ล้านบาท) ตามข้อมูลจาก Federal Reserve Economic Data (FRED)

 

สำหรับประเทศไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผยกับ THE STANDARD WEALTH ว่าเงินในกองทุนอยู่ที่ 1.37 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 ขณะที่เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง มีจำนวนทั้งสิ้น 16.17 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2564 จำนวน 5.80 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.72% (YoY) ขณะที่ผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวน (เนื่องจากมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท) อยู่ที่ 98.01% ของผู้ฝากทั้งหมด

 

ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ตามข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ที่ 16,784,193 ล้านบาท ณ เดือนมกราคม 2566

 

 

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising