×

ส.ว. คำนูณ ตั้งกระทู้ถามปมรื้อบ้านบอมเบย์ เบอร์มา อายุ 130 ปี วราวุธสั่งสร้างใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
22.06.2020
  • LOADING...

วันนี้ (22 มิถุนายน) คำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ตั้งกระทู้ถาม วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการรื้อถอนอาคารศูนย์การเรียนรู้ป่าไม้ สวนรุกขชาติเชตวัน หรือบ้านบอมเบย์ เบอร์มา จังหวัดแพร่ เป็นอาคารไม้ที่มีอายุถึง 130 ปี อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าเป็นการทำลายโบราณสถานที่สร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจังหวัดแพร่ และเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งนี้แม้ว่าบ้านดังกล่าวจะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากรและอยู่นอกเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แต่บ้านบอมเบย์ เบอร์มา ก็ยังถือเป็นโบราณสถานตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ โดยเป็นโบราณสถานประเภทที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และมาตรา 32 กำหนดไว้ว่าการกระทำผิดต่อโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจะมีโทษหนักกว่าโบราณสถานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ดังนั้นการจะซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน หรือทำให้เปลี่ยนสภาพด้วยวิธีการต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมมีโทษทางอาญาตามมาตรา 35 คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

วราวุธแจงว่ากระทรวงฯ รู้สึกเสียใจและขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เบื้องต้นบ้านบอมเบย์ เบอร์มา สร้างขึ้นเมื่อปี 2432 และในปี 2545 ได้โอนอาคารดังกล่าวให้อยู่ภายในการดูแลของกรมอุทยานฯ แต่ได้มีการตั้งงบประมาณบูรณะซ่อมแซมให้ดีขึ้น และได้รับงบประมาณจากจังหวัดแพร่ ปี 2563 วงเงิน 4.5 ล้านบาท การรื้อบ้านดังกล่าวถือเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจถึงการบูรณะอาคารโบราณสถานโดยสภาพที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร และไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ 

 

เบื้องต้นให้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้น และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มีคำสั่งย้ายหัวหน้าสวนรุกขชาติเชตวันออกจากพื้นที่แล้ว และหากสืบสวนแล้วพบว่ามีความผิดก็จะมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด ส่วนการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ตนได้หารือกับอธิบดีกรมอุทยานฯ โดยจะดำเนินการฟื้นฟูบ้านบอมเบย์ เบอร์มา ให้คืนกลับมาในสภาพเดิมให้มากที่สุด โดยจะประสานกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากรในการให้คำแนะนำ รวมทั้งตนให้นโยบายหน่วยงานในกำกับว่าต้องมีการประสานความร่วมมือกับแต่ละหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก พร้อมทั้งกำชับอาคารเก่าทุกแห่งในสังกัดของของกระทรวงฯ หากมีการซ่อมแซมก็ต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising