×

จุฬาฯ ลุยเปิดหลักสูตร ป.ตรี ภาษาศาสตร์คอมฯ ครั้งแรกของประเทศ เริ่มสิงหาคม 2562

19.04.2019
  • LOADING...

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมเปิดสาขาวิชาใหม่อย่าง ‘ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์’ (Computational Linguistics) โดยจะบรรจุในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก ประเดิมปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป (เปิดภาคการศึกษาเดือนสิงหาคมนี้) เพื่อเสริมสร้างและปูพื้นฐานความรู้และทักษะที่จำเป็นให้บุคลากรได้ปรับตัวสอดรับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 

ก่อนหน้านี้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดให้นักศึกษาเลือกเรียนสาขาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แต่เพราะต้องการปรับหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน นี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเลือกเปิดหลักสูตรการศึกษานี้ในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก

 

ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ อาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ (เทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ) ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกกับ THE STANDARD ว่าบุคลากรในปัจจุบันจำเป็นจะต้องผสมผสานทักษะด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์เข้ากับทักษะด้านเทคโนโลยีให้ได้ เพราะถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก

 

“วิชาที่นักศึกษาจะได้เรียนส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์ ทฤษฎีทั่วไป การออกแบบสารสนเทศ การเขียนโปรแกรม รวมถึงการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดทำงานได้หลากหลายสายงาน เช่น โปรแกรมเมอร์, Data Scientist หรือแม้แต่ Data Journalist ฯลฯ

 

“ความตั้งใจและเป้าหมายของหลักสูตรวิชานี้คืออยากให้นิสิตนักศึกษามีทักษะติดตัวที่กว้างและหลากหลาย ทั้งทักษะของอักษรศาสตร์เดิมในด้านการคิด การเขียน และการอ่าน รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี เพราะปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมประสิทธิภาพในการทำงานถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากในโลกสมัยใหม่ ผมอยากให้บุคลากรรุ่นใหม่สามารถเขียนโค้ดเป็น อิสระที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำอะไรให้เราก็ได้ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลภาษา เพราะตอนนี้เทคโนโลยีมันสามารถเข้าไปจับกับอาชีพเก่าๆ ได้ทุกอาชีพ ตัวอย่างเช่น วิชานี้อาจจะก่อให้เกิดโมเดลหรืออัลกอริทึมบางอย่างที่เข้าไปช่วยเสริมทักษะวิชาชีพอย่างการแปลภาษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

“เราไม่ได้อยากผลิตนิสิตให้เป็นแค่พนักงานเงินเดือน แต่อยากให้เขาเข้าไป Innovate สายงานอาชีพเดิมๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยทักษะความรู้ด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เขาได้เล่าเรียน เราอยากผลิตแรงงานคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพราะว่าเราติดอยู่กับวิธีแก้ปัญหาเดิมๆ มานานมากแล้ว”

 

สำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาในภาควิชาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.อรรถพล บอกว่าทางคณะไม่ได้จำกัดว่าจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษามาจากสายศิลป์-คำนวณ วิทย์-คณิต หรือศิลป์-ภาษา เพียงแต่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเหมือนสาขาวิชาอื่นๆ ของคณะ และเมื่อผ่านการคัดเลือกเข้ามาแล้ว ทางสาขาและคณะก็จะพร้อมปูพื้นความรู้ให้กับนิสิตใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ต้น

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories