×

ศบค. เปิด 4 มาตรการที่ยังคงไว้ หลังต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉินอีก 1 เดือน

27.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (27 เมษายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้ข้อมูลของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการทั้ง 4 อย่างในเบื้องต้นที่จะยังคงมีคำสั่งให้ใช้ต่อไป หลังจากมีการประกาศขยายเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งมาตรการทั้ง 4 ประกอบไปด้วย ควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร, งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด, ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. (เคอร์ฟิว) และงดการดำเนินกิจกรรมคนหมู่มาก ทั้งนี้จะมีการนำมาตรการเหล่านี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้อีกครั้ง

 

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์
  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising