×

ศบค. ไฟเขียวขยายเวลา นักท่องเที่ยวพำนักในไทยไม่เกิน 45 วัน ส่วน VOA เพิ่มเป็น 30 วัน มีผล 1 ต.ค. นี้ ไม่เกิน 6 เดือน

โดย THE STANDARD TEAM
19.08.2022
  • LOADING...
นักท่องเที่ยว

วันนี้ (19 สิงหาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 11/2565 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า รายงานสถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดและผู้ติดเชื้อ โดยสถานการณ์โรคโควิดทั่วโลก แนวโน้มพบผู้ติดเชื้อทั้งในทวีปเอเชีย และทั่วโลก เพิ่มขึ้นแบบ Small Wave หลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันภายในประเทศ และการเดินทางเข้าประเทศ 

 

ขณะที่แนวโน้มพบผู้เสียชีวิตคงตัว สำหรับสถานการณ์โรคโควิดประเทศไทยระยะ Post-Pandemic มีลักษณะเป็น Small Wave โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว ส่วนจังหวัดอื่นมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อคงตัว ทำให้ผู้ป่วยกำลังรักษาผู้ป่วยหนัก ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดคงตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 608 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะที่อัตราครองเตียงระดับ 2-3 สำหรับผู้ป่วยโควิด และปริมาณยาที่ใช้ต่อวัน อยู่ในระดับคงตัว 

 

และจากการประเมินเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิดในภาพรวม พบว่าอาการผู้ป่วยมีแนวโน้มไม่รุนแรง ยกเว้นในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงและกลุ่ม 608

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอเพิ่มเติม ในสาระสำคัญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือเรื่องการขยายระยะเวลาการพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ซึ่งที่ประชุมต่างรับทราบว่านักท่องเที่ยวให้ความมั่นใจที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (1 มกราคม – 17 สิงหาคม 2565) มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมจำนวน 3,780,209 คน ทำให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวสะสม 176,311 ล้านบาท

 

ทำให้ที่ประชุมเห็นชอบการขยายระยะเวลาการพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ดังนี้

 

  1. ขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเข้าประเทศ (ผ.30) ทั้งที่ไทยให้แต่ฝ่ายเดียว และที่มีความตกลงระหว่างกัน จากไม่เกิน 30 วัน เป็นไม่เกิน 45 วัน 
  2. ขยายระยะเวลาพำนักสำหรับผู้ได้รับ Visa on Arrival (VOA) จากไม่เกิน 15 วัน เป็นไม่เกิน 30 วัน
  3. การขยายระยะเวลาพำนักของผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรในข้อ 1-2 ข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
  4. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามมติ ศบค. ต่อไป

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังไม่ได้มีการพิจารณาที่จะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะนี้ โดยต้องพิจารณาสถานการณ์ประกอบด้วย  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising