×

CPI 2021: ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ไทยรั้งที่เท่าไรในประชาคมโลก

26.01.2022
  • LOADING...

จากรายงาน ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2021 โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ที่สำรวจและจัดอันดับการทุจริตคอร์รัปชันใน 180 ประเทศและดินแดนจากทุกทวีปทั่วโลก พบว่า เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ คว้าอันดับ 1 ร่วมประเทศปลอดคอร์รัปชัน 2021 มีดัชนี CPI อยู่ที่ 88/100 ตามมาด้วยอันดับ 4 ร่วมอย่างนอร์เวย์ สิงคโปร์ และสวีเดน ที่มีดัชนี CPI อยู่ที่ 88/100 โดยประเทศส่วนใหญ่ใน 10 อันดับแรกเป็นประเทศในแถบยุโรป

 

ขยับกลับมาที่ย่านอาเซียน มาเลเซียรั้งอันดับที่ 62 ดัชนี CPI อยู่ที่ 48/100 เป็นที่ 2 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ตามมาด้วยอันดับ 87 เวียดนาม (39 คะแนน) อันดับ 96 อินโดนีเซีย (38 คะแนน) และไทย รั้งอันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศและดินแดน มีดัชนี CPI อยู่ที่ 35/100 อยู่อันดับที่ 5 ของอาเซียน โดยมีเพียงบรูไนประเทศเดียวเท่านั้นในย่านนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ 

 

ขณะที่โซนท้ายตาราง ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกา โดย 3 อันดับสุดท้ายคือ ซีเรีย และโซมาเลีย (13 คะแนน) ขณะที่ซูดานใต้รั้งอันดับสุดท้ายของตาราง เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันสูงที่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ มีดัชนี CPI เพียง 11/100 เท่านั้น

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising