×

ชมคลิป: ประเด็นน่าจับตาในการเมืองโลก 2022 กับ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

22.01.2022
  • LOADING...

นี่คือภาพรวมประเด็นน่าจับตามองในการเมืองโลก 2022 ในทัศนะของ ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข โดยแบ่งโจทย์ใหญ่เป็นสองส่วน โจทย์ส่วนหนึ่งจะยังคงเป็นโจทย์ของการแข่งขันของรัฐมหาอำนาจใหญ่ (Great Power Competition) กับโจทย์อีกชุดหนึ่งที่เป็นโจทย์ชีวิตของผู้คนในสังคมโลกที่เกี่ยวพันกับโจทย์เรื่องโรคระบาดอย่างโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ในปี 2022 รวมถึงโจทย์โควิด-19 ที่ซ้อนทับกับโจทย์สำคัญในมิติต่างๆ ทำความเข้าใจประเด็นการเมืองโลกที่น่าติดตามในปีนี้ พร้อมกันที่นี่ 

 

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ที่ 

 

 

เรื่อง: ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ

ตัดต่อ: วชิระ มากทรัพย์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising