×

CP ในจีนมั่นใจคุมอยู่ เร่งเดินหน้าเชิงรุกตามมาตรการรัฐ สั่งป้องกันโควิด-19 ขั้นสูงสุด

26.01.2021
  • LOADING...

รายงานจากเครือ CP ประเทศจีน เกี่ยวกับการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก Heilongjiang Zhengda Industrial Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายในเครือในประเทศจีน ได้ตอบสนองภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และยึดถือแนวปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินสำหรับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเร็วที่สุด รวมทั้งดำเนินการตามประกาศของศูนย์บัญชาการการควบคุมโรคโควิด-19 ประจำเมืองฮาร์บิน และร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในการดูแลความปลอดภัยของคนงานและผลิตภัณฑ์

 

ทั้งนี้ โรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ นำพนักงานเข้ารับการกักตัวตามมาตรการ ตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการทดสอบกรดนิวคลีอิก (Nucleic Acids) รวมทั้งตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าอย่างครบถ้วน

 

ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงาน มีการรายงานสุขภาพและคัดกรองคนงานก่อนเข้าโรงงาน คนงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ถุงมือ และชุดปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 

บริษัทฯ ยืนยันว่าโรงงานผลิตอาหารทั้งหมดในจังหวัดและภูมิภาคอื่นๆ ในเครือของ CP ในจีน ไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ การผลิตและการดำเนินงานของโรงงานทุกแห่ง ยึดหลักปฏิบัติและกฎระเบียบการป้องกันตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories