×

กทม. จัดคูหาแยกโซนให้ผู้ป่วยโควิดใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 22 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
04.05.2022
  • LOADING...
ผู้ป่วยโควิด เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

วานนี้ (3 พฤษภาคม) ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร (รองปลัด กทม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 15/2565 โดยมีผู้บริหาร กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในที่ประชุมครั้งนี้คือ การวางแนวทางการปฏิบัติป้องกันโควิดในวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. 

 

โดย กทม. ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามที่ภาครัฐกำหนด โดยเลือกสถานที่เปิด มีการระบายอากาศที่ดี ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เตรียมคูหาลงคะแนนให้เพียงพอกับประชาชนที่มาใช้สิทธิ เพื่อลดความแออัดขณะรอลงคะแนน รวมถึงการเตรียมคูหาแยกสำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือประชาชนที่มีอาการเป็นหวัด ไอ หรือจามผิดปกติ รวมถึงจัดเตรียมสถานที่สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง ได้รับการรักษาแบบ Home Isolation หรือได้รับการดูแลรักษาจากโรงพยาบาลระยะสั้นแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้าน สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีการจัดเตรียมสถานที่ ดังนี้

1. เตรียมพื้นที่ โดยแยกพื้นที่ แยกโซน ไม่ปะปนกับคนทั่วไป ทั้งนี้ให้อยู่ในการกำกับของเจ้าหน้าที่และปรับให้เหมาะสมบริบทพื้นที่

2. เตรียมคูหาพิเศษสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต้องสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

 

นอกจากนี้สำนักอนามัยได้กำหนดแนวทางและข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งประชาชนทั่วไปและผู้ติดเชื้อโควิด 

 

สำหรับข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมีดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัด หรือร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมกัน ก่อนการปฏิบัติงาน 5 วัน

2. กรณีเจ้าหน้าที่มีประวัติเดินทางไปในสถานที่มีความเสี่ยงสูง มีความใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อ หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ และตรวจ ATK ก่อนการปฏิบัติงาน

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้ง

4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า ตา จมูก ปาก หรือสัมผัสกับหน้ากากอนามัย

5. หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หรือเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวหรือมือผู้อื่น

6. ระหว่างการนับคะแนน ควรจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างน้อย 1-2 เมตร และขอความร่วมมือกับประชาชนให้หลีกเลี่ยงการตะโกนเชียร์ขณะนับคะแนน

7. เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่และกลับถึงบ้าน ให้รีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที

8. เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 7 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยสงสัยติดเชื้อโควิดให้ตรวจหาเชื้อด้วย ATK ทันที 

 

ส่วนข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้ดำเนินการดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เจลแอลกอฮอล์ ปากกาส่วนตัวสำหรับใช้ลงทะเบียนและกาบัตรเลือกตั้ง

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้านและขณะอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง

3. ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้ง หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เป็นหวัด ไอหรือจามผิดปกติ ให้ใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้จัดเตรียมไว้

4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

5. หย่อนบัตรเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่

6. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้ง 

 

ส่วนผู้ติดเชื้อโควิดให้ดำเนินการดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เจลแอลกอฮอล์ ปากกาส่วนตัวสำหรับใช้ลงทะเบียนและกาบัตรเลือกตั้ง

2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้านหรือสถานที่กักตัว และขณะอยู่ในหน่วยเลือกตั้ง

3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะโดยไม่จำเป็น แนะนำให้เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือนั่งรถที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดเตรียมไว้เท่านั้น

4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร

5. ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ให้ออกจากบ้านหรือสถานที่กักตัว เพื่อไปเลือกตั้งตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และเข้าคูหาสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด เท่านั้น

6. ทำการหย่อนบัตรเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ 

7. เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งให้รีบกลับบ้านหรือกลับสถานที่กักตัวทันที ไม่แวะทำกิจกรรมใดๆ ระหว่างทางโดยเด็ดขาด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising