×

คลังเตรียมเปิดทางให้คนกรอกข้อมูลผิดพลาดรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ขอยกเลิก-แก้ไขข้อมูลได้

โดย THE STANDARD TEAM
02.04.2020
  • LOADING...
เราไม่ทิ้งกัน

วันนี้ (2 เมษายน) ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการที่มีผู้เข้ายื่นขอรับเงินเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวนกว่า 22 ล้านรายในขณะนี้ ทำให้เกิดกระแสวิตกกังวลในหมู่ประชาชนถึงกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ว่า AI จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และจะมีช่องว่างให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงถูกปฏิเสธการได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ตนขอให้ประชาชนมั่นใจว่า การตรวจสอบแม้จะมีระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มามีส่วนร่วม แต่ก็มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติ เพราะนอกเหนือจาก AI การตรวจสอบสิทธิ์ในครั้งนี้ กระทรวงการคลังยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ทั้งระบบคลังจังหวัด เครือข่ายธนาคารเฉพาะกิจของรัฐในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 10 แห่ง รวมถึงในข้อกำหนดการรับสิทธิ์ก็ยังระบุไว้อย่างชัดเจนว่า กระทรวงการคลังสามารถเรียกหลักฐานเพิ่มเติมได้กรณีมีข้อมูลไม่ชัดเจน 

 

ธนกรกล่าวอีกว่า เราตั้งสมมติฐานว่า ผู้ที่ยื่นขอรับสิทธิ์ทุกคนมีความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างแท้จริง ดังนั้น เป็นไปไม่ได้ที่เราจะละเลยความเดือดร้อนของประชาชน ขอเพียงประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงและได้รับความเดือดร้อนจริง ย่อมได้รับความเป็นธรรมในการตรวจสอบสิทธิ์แน่นอน อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้ 

 

ดังนั้น สำหรับคนที่กรอกข้อมูลผิดพลาด และต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการลงทะเบียน ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบ กำลังเร่งพิจารณาปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให้สามารถยกเลิกหรือแก้ไขข้อมูลได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทะเบียนให้มากที่สุด

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories