×

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 2562 ฟื้นฟูสัตว์น้ำในพื้นที่ 8 จังหวัด

10.06.2019
  • LOADING...

วันนี้ (10 มิ.ย.) กรมประมง เตรียมประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคมของทุกปี และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายนของทุกปี โดยจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศฯ

 

ทางอธิบดีประมงจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

 

ทั้งนี้ อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ได้กล่าวถึงผลของการใช้กฎหมายปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ฉบับใหม่ว่า ผลของการสำรวจ โดยอ้างอิงสถิติทรัพยากรสัตว์น้ำหลังปรับปรุงกฎหมายปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ในปีที่ผ่านมานั้น แสดงให้เห็นว่ามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงฤดูกาลปิดอ่าวไทยรูปตัว ก สามารถฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างเหมาะสม มีผลผลิตของสัตว์น้ำสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มปลาผิวน้ำ เช่น ปลาสีกุนเขียว ปลาหลังเขียว และปลาตะเพียนน้ำเค็ม

 

ดังนั้น จึงควรมีการคุ้มครองสัตว์น้ำเหล่านี้มิให้ถูกจับหรือทำลายก่อนวัยอันควร และเป็นการเพิ่มทั้งขนาดและมูลค่ารวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สำคัญจะช่วยให้ปลาทูกลับฟื้นคืนความสมบูรณ์ดังเดิม

 

“ขอขอบคุณพี่น้องชาวประมง ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ที่เข้าใจการดำเนินงานของทางภาครัฐ และเสียสละยอมปรับเปลี่ยนวิถีการทำประมงแบบดั้งเดิม เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืน แต่ก็ขอฝากพี่น้องชาวประมงโปรดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังการทำการประมง โดยให้ทำประมงเฉพาะเครื่องมือที่ประกาศให้สามารถทำการประมงได้เท่านั้น เครื่องมืออื่นๆ นอกจากชนิดหรือประเภทที่กำหนดไว้ตามประกาศ ห้ามใช้ทำการประมงโดยเด็ดขาด” อธิบดีกรมประมงกล่าวทิ้งท้าย

 

สำหรับมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ในบางส่วนของพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ยังคงกำหนดพื้นที่และระยะเวลาประกาศปิดอ่าวฯ ออกเป็น 2 ช่วง

 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคมของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ฝั่งตะวันตกบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี,  สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจากอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายนของทุกปี ในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนใน ด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยเริ่มจากอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories