×

เมืองหลวงของสโลวีเนียอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้น 8°C ในเดือนที่ร้อนที่สุดภายในปี 2050 ขณะที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 3°C

12.07.2019
  • LOADING...
climate-change in-2050

 

climate-change

 

จากรายงานการวิจัยด้านสภาพภูมิอากาศโลกชิ้นล่าสุดของ Crowther Lab มหาวิทยาลัย ETH Zurich สวิตเซอร์แลนด์ ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์อย่าง PLOS ONE เมื่อไม่นานที่ผ่านมา พบว่า อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก และคาดเดาได้ยากมากขึ้น

 

รายงานดังกล่าวยังระบุว่า กรุงลูบลิยานา เมืองหลวงของสโลวีเนียอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 8°C ในเดือนที่ร้อนที่สุดภายในปี 2050 ซึ่งเมืองส่วนใหญ่ที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างรุนแรงกระจุกตัวอยู่ในทวีปยุโรป ด้านกรุงเวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย และมิลาน เมืองหลักที่สำคัญของอิตาลี อุณหภูมิอาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 7.6°C และ 7.2°C ตามลำดับ

 

ขยับกลับมาที่ย่านอาเซียน ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงของเมียนมาคาดว่า จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.9°C เพิ่มสูงที่สุดในย่านนี้ ตามมาด้วยเนปิดอว์ (5.2°C) และมัณฑะเลย์ (4°C) ในขณะที่เดือนที่ร้อนที่สุดของไทยอุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3°C หรือมีสภาพอากาศ และอุณหภูมิคล้ายกับเมืองเชนไนของอินเดียในขณะนี้

 

ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories