×

Citi Singapore ให้เงินพนักงานที่มีรายได้น้อยคนละ 28,000 บาท สำหรับใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 ระบาด

09.04.2020
  • LOADING...

เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 Citi Singapore เครือธนาคารข้ามชาติยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกัน ได้มอบเงินสดเป็นของขวัญให้กับพนักงานคนละ 1,200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 28,000 บาท) แก่พนักงานประมาณ 1,600 คน หรือ 1 ใน 4 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดที่ทำงานในสิงคโปร์ 

 

สำหรับผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องเป็นพนักงานที่มีรายได้เท่ากับหรือน้อยกว่าปีละ 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ประมาณ 1.6 ล้านบาท โดยไม่แบ่งผลการทำงานหรือหน่วยธุรกิจ แต่ผู้ที่ได้รับจะต้องเป็นพนักงานประจำของ Citi Singapore เท่านั้น 

 

เงินดังกล่าวจะได้รับในเดือนเมษายนนี้ โดยจะโอนเป็นเงินสดเข้าบัญชีเงินเดือน Citi Singapore คาดว่าวงเงินที่ใช้ช่วยเหลือรวมกันประมาณ 2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

 

นอกจากนี้ Citi Singapore ยังมอบสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานที่ทำงานในสิงคโปร์อีกด้วย ทั้งการทำประกันจาก AIA และสามารถเข้ารับคำปรึกษาทางการแพทย์ทางไกลผ่าน WhiteCoat แพลตฟอร์มให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอีกด้วย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories