×

รู้จัก ‘จุงหวา เทเลคอม’ ผู้นำด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน กับภารกิจขับเคลื่อนเทคโนโลยีของไทยผ่าน 5G [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2022
  • LOADING...
จุงหวา เทเลคอม

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • บริษัท จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom) เป็นผู้นำด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ธุรกิจหลักๆ ครอบคลุมบริการเดินสายโทรศัพท์บ้าน บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการบรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงบริการสำคัญอย่าง Big Data, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบคลาวด์, IoT, AI และศูนย์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
  • หลังพัฒนาสมาร์ทโซลูชันภายในประเทศจนประสบความสำเร็จ จุงหวา เทเลคอม ตั้งเป้านำประสบการณ์และโซลูชันบน 5G ขยายสู่อาเซียน รวมถึงประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะนำอาเซียนก้าวสู่การเป็น ‘World Factory’ 
  • ล่าสุด จุงหวา เทเลคอม สานต่อความสำเร็จ นำโครงการ 5G Enterprise Private Network มาติดตั้งให้กับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่โรงงาน DELTA Electronics (Thailand) บางปู (โรงงาน 1)

หากไม่ใช่คนในแวดวงโทรคมนาคม ไม่แปลกที่ชื่อของบริษัท จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom) อาจฟังไม่คุ้นหูนัก แต่สำหรับคนไต้หวันคงไม่มีใครไม่รู้จัก จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom หรือ CHT) เพราะนี่คือผู้นำด้านโทรคมนาคมแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ธุรกิจหลักครอบคลุมบริการเดินสายโทรศัพท์บ้าน บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการบรอดแบนด์ และบริการอินเทอร์เน็ต 

 

นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลและการสื่อสารแก่ลูกค้าองค์กร เช่น Big Data, ความปลอดภัยของข้อมูล, ระบบคลาวด์, IoT, AI และศูนย์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางโทรคมนาคมที่ดีเยี่ยม และชีวิตดิจิทัลที่สะดวกสบายแก่ลูกค้า โดยมุ่งเน้น ‘ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร’ เป็นสำคัญ

 

 

ปี 2020 จุงหวา เทเลคอม (CHT) เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี 5G มีการนำเทคโนโลยี AGV (Automatic Guided Vehicle) และ AR มาช่วยสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ภายในโรงงาน คลังสินค้า รวมถึงสายการผลิต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 อีกทั้งยังช่วยรัฐบาลไต้หวันควบคุมการระบาดของโควิด-19 พัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ผ่าน Telemedicine ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในประเทศ 

 

เทคโนโลยี 5G ของจุงหวา เทเลคอม (CHT) ในไต้หวันยังเอื้อประโยชน์ด้านคมนาคม อย่างการนำ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลจราจร การบังคับใช้กฎหมายด้านเทคโนโลยี รวมไปถึงด้านเกษตรกรรม สร้าง Smart Farming ซึ่งทั้งหมดนี้มากพอที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า เทคโนโลยี 5G+AIoT ของจุงหวา เทเลคอม (CHT) สามารถพัฒนาเป็นโซลูชันต่างๆ ที่ล้ำสมัยและแปลกใหม่ได้จริง จนคว้ารางวัลด้านเทคโนโลยี 5G มากมายมาครอง

 

Chunghwa Telecom

 

ขยายความสำเร็จสู่ตลาดใหม่ 

หลังพัฒนาสมาร์ทโซลูชันภายในประเทศจนประสบความสำเร็จ จุงหวา เทเลคอม ตั้งเป้านำประสบการณ์และโซลูชันบน 5G ขยายสู่อาเซียน ด้วยการเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทโทรคมนาคมมากมาย ได้แก่ กลุ่มบริษัทเวียดเทล (Viettel Group) ของประเทศเวียดนาม และสิงเทล (Singtel) ของประเทศสิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะนำอาเซียนก้าวสู่การเป็น ‘World Factory’ 

 

ปี 2019 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) (หรือ CAT ในขณะนั้น) และบริษัท จุงหวา เทเลคอม ได้ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาโครงการ ICT ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทโซลูชันด้านต่างๆ ได้แก่ สมาร์ทซิตี้ คลาวด์ ICT และพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 

ปลายปี 2021 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT), บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ (The WhiteSpace: The WSP) และบริษัท จุงหวา เทเลคอม (Chunghwa Telecom: CHT) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ 5G Enterprise Private Network

 

 

ล่าสุด จุงหวา เทเลคอม สานต่อความสำเร็จด้วยการนำโครงการ 5G Enterprise Private Network มาติดตั้งให้กับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ที่โรงงาน DELTA Electronics (Thailand) บางปู (โรงงาน 1) โดยมุ่งไปที่ประสิทธิภาพการทำงานทางไกลร่วมกันด้วยเทคโนโลยี AR อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ การปฏิบัติงานในโรงงาน และการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหลังยุคการแพร่ระบาดโควิด-19 ของเดลต้า ประเทศไทย สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

 

การเชื่อมต่อของ 5G ภายในโรงงานของเดลต้า ประเทศไทย ครั้งนี้ จะช่วยสร้างโอกาสด้าน IoT, ความปลอดภัยของข้อมูล, AI และ Big Data มากยิ่งขึ้น และยังช่วยเร่งแผนการอุตสาหกรรม 4.0 ให้พัฒนาเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังวางแผนที่จะนำเทคโนโลยี AGV ไปทดสอบกับโครงการ 5G Enterprise Private Network ในโรงงาน และคาดว่าจะทยอยใช้เครือข่าย 5G เป็นพื้นฐานของเครือข่ายสารสนเทศอัจฉริยะ พร้อมขยายการใช้งานไปสู่โรงงานอื่นๆ

 


ศักยภาพของประเทศไทยในสายตา ‘จุงหวา เทเลคอม’ 

Mr. Shui-Yi Kuo กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จุงหวา เทเลคอม เผยมุมมองที่มีต่อประเทศไทยด้านศักยภาพการพัฒนาว่า “ประเทศไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการให้บริการในระดับโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน และยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน ขณะเดียวกัน ภาครัฐก็มีโครงการมากมายที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้วยเครือข่าย 5G ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเราเองก็มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย ทำให้เราได้รู้จักบริษัทและโรงงานต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและบริษัทที่มาจากไต้หวัน ด้วยเหตุนี้ จุงหวา เทเลคอม จึงอยากที่จะเข้ามามีส่วนช่วยผลักดันนโยบาย โดยนำความสามารถของเครือข่าย 5G มาพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ร่วมถึงนโยบายต่างๆ ที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดันอยู่

 

“ตอนนี้รัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG จุงหวา เทเลคอม ก็เช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งครอบคลุมในด้านการคมนาคม การเกษตร การแพทย์ และการผลิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดดิจิทัลไลฟ์ที่มีคุณภาพ แน่นอนว่าการผนึกกำลังกับ NT, เดอะ ไวท์สเปซ และเดลต้า ประเทศไทย ในครั้งนี้ จะผลักดัน Digital Transformation สร้าง 5G Enterprise Private Network ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะขับเคลื่อน Smart City and Smart Thailand ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยจะเริ่มจากกรุงเทพฯ และค่อยๆ ขยายออกไปสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ” 

 

ปีที่ผ่านมา จุงหวา เทเลคอม ยังได้นำเทคโนโลยี 5G มายกระดับเทคโนโลยีด้านการแพทย์กับโรงพยาบาลธนบุรี ตอบรับนโยบาย Medical Hub of Asia (ศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย) จับมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ Imedtac ไต้หวัน และบริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด ในการนำโซลูชันหอผู้ป่วยอัจฉริยะของไต้หวันมายังโรงพยาบาลธนบุรี 

 

ในอนาคต จุงหวา เทเลคอม มีแผนที่จะสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรในไทย โดยมี NT เป็นผู้ให้บริการเครือข่าย 5G, บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ เป็นผู้มอบประสบการณ์ด้านการตลาดและการดำเนินงานในพื้นที่ และจุงหวา เทเลคอม ที่จะให้บริการ MEC Intelligent A+ รวมถึงการออกแบบและการวางแผน เพื่อให้บริการโซลูชันอัจฉริยะ 5G และ AIoT แบบครบวงจรในเขตการปกครองท้องถิ่น อุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว การแพทย์ และการเงินในประเทศไทย

 

กัวสุ่ยอี้บอกด้วยว่า “ตอนนี้จุงหวาพัฒนาเทคโนโลยี 5G, AI, Blockchain และร่วมมือกับหลายๆ บริษัทเพื่อสานต่อเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศกับ NT และเดอะ ไวท์สเปซ ในครั้งนี้ ได้ทำให้เดลต้าเป็นโรงงานอัจฉริยะที่มีการใช้เทคโนโลยี 5G และ AIoT ให้เกิดขึ้นจริง ในอนาคต จุงหวา เทเลคอม ตั้งใจที่จะมอบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบายในการจัดการชีวิตเมือง และเพิ่มศักยภาพโรงงานให้กับทุกอุตสาหกรรมและสายอาชีพต่างๆ ในไทยเพิ่มมากขึ้น”

 แล้วคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยี 5G ของจุงหวา เทเลคอม 

กัวสุ่ยอี้เชื่อมั่นว่า จุงหวา เทเลคอม จะช่วยยกระดับวิถีชีวิตของคนไทยให้สมาร์ทขึ้นในทุกด้าน “ทุกวันนี้เทคโนโลยี 5G เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไปแล้ว เราไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการแพทย์ คมนาคม การลงทุน แต่เทคโนโลยี 5G ของเราจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งานรอบด้าน เชื่อมต่อกับทุกไลฟ์สไตล์ ความบันเทิงทุกรูปแบบ อย่างการถ่ายทอดสด World Cup จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไทยได้อย่างแน่นอน 

“สำหรับประเทศไทย เทคโนโลยี 5G ของจุงหวา เทเลคอม จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านการผลิต ขณะเดียวกัน ทางรัฐบาลเองก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมหรือออกนโยบายต่างๆ ให้มีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้น” กัวสุ่ยอี้กล่าวทิ้งท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising