×
346909

จุฬาฯ พัฒนาชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นจากผลเลือด ใช้เวลา 10-15 นาที รู้ความเสี่ยงก่อนส่งตรวจเพิ่ม

โดย THE STANDARD TEAM
26.03.2020
  • LOADING...

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนา Chula COVID-19 Strip Test หรือชุดตรวจผลเลือดเพื่อคัดกรองเบื้องต้น ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 หรือไม่ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนวันที่ 30 มีนาคมนี้ ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งชาติฯ 

 

โดย Chula COVID-19 Strip Test เป็นชุดทดสอบที่คิดค้นโดยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบโดยอาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย (Serology Test) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ (IgG & IgM) ในเลือด ซีรั่ม หรือพลาสมา ใช้เวลาเพียง 10-15 นาทีในการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้น โดยสามารถตรวจได้ที่จุดให้บริการผู้ป่วย

 

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการตรวจด้วย Chula COVID-19 Strip Test สามารถลงทะเบียนทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันที่ http://covid19.thaitechstartup.org/ เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หากมีความเสี่ยงมากหรือปานกลาง จะได้รับการแจ้งนัดหมายให้มารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ซึ่งจะมีการจัดลำดับการให้บริการ และวิธีเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการสุขภาพฯ อย่างปลอดภัยตามมาตรการ Social Distancing รวมทั้งมีระบบรองรับในการให้คำปรึกษา ในกรณีที่มีผลการตรวจเลือดเป็น Positive (ติดเชื้อ) ก็จะมีช่องทางที่รวดเร็วในการส่งไปตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลต่อไป

         

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดีจุฬาฯ ประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยว่า Chula COVID-19 Strip Test ใช้วิธีทดสอบด้วยการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว จึงทำให้ในการตรวจวินิจฉัยมีความปลอดภัย ไม่ต้องใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ อย่างไรก็ตาม Chula COVID-19 Strip Test ไม่ได้นำมาทดแทนการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีมาตรฐาน แต่หวังว่าชุดทดสอบนี้จะช่วยแบ่งเบาจำนวนคนไข้ที่ต้องมารับบริการตรวจที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ถ้ามีผลเลือดเป็น Negative และไม่มีความเสี่ยง ก็จะได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง โดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories