×

เพื่อไทยออกแถลงการณ์เรียกร้องนายกฯ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ขอยุติการดำเนินคดีตามประกาศ

โดย THE STANDARD TEAM
24.06.2022
  • LOADING...
ชลน่าน ศรีแก้ว

วันนี้ (24 มิถุนายน) ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย สุทิน คลังแสง และแกนนำพรรค ร่วมแถลงการณ์ถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

นพ.ชลน่านกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเห็นว่าการคงอยู่ไว้ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบาก โดยเฉพาะการเดินหน้าแก้ปัญหาต่างๆ โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประกาศที่ใช้สำหรับช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่งขณะนี้รัฐบาลเตรียมประกาศให้โรคโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว การคงอยู่ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินถือว่าไม่มีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูประเทศ ดังนั้นจึงมองว่าการขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นการคงไว้ซึ่งอำนาจของรัฐบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ จึงขอให้ประชาชนร่วมส่งเสียงไปยังรัฐบาลให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ขณะที่ ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย ได้อ่านแถลงการณ์พรรคเพื่อไทย เรื่องขอให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งในแถลงการณ์ระบุว่า การบังคับใช้ประกาศตามสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วรวม 18 ครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดเป็นหลัก แต่กลับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีได้ออกข้อห้ามที่ครอบคลุมถึงการห้ามชุมนุมทางการเมืองด้วย โดยระบุว่า ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่

   
โดยพรรคเพื่อไทยเห็นว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ทุเลาเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด จนรัฐบาลได้เตรียมประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคประจำถิ่น และยังได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลงเป็นลำดับ เช่น การเปิดให้เดินทางระหว่างประเทศโดยไม่ต้องตรวจคัดกรอง เป็นต้น ย่อมถือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินได้สิ้นสุดลงแล้ว นายกฯ จึงต้องประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันที

 

การที่ยังคงข้อห้ามในการชุมนุมทางการเมืองไว้ นอกจากจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังเป็นเหตุผลทางการเมืองของนายกฯ เองที่ไม่ต้องการให้มีการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งถือเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน และนอกจากการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ควรที่จะมีมาตรการในการยุติการดำเนินคดีกับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดี เพราะการฝ่าฝืนข้อกำหนดในมาตรา 9 ด้วย

  

ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้นายกฯ ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising