×

คลังคืนสิทธิ์ Cashback ‘ชิมช้อปใช้’ รวม 1.1 ล้านคน แก้เกมคนไม่ควักเงินใช้จ่าย G-Wallet 2

06.12.2019
  • LOADING...
ชิมช้อปใช้

พรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ทางกระทรวงการคลังจะคืนสิทธิ์การใช้กระเป๋าเงินที่ 2 (G-Wallet 2) ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ในช่วงเฟส 1 และเฟส 2 แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วันที่กำหนดไว้ ซึ่งมีอยู่ราว 1.1 ล้านราย 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนหากยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและใช้สิทธิ์ได้ทันที แต่หากยังไม่ได้ยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนแล้วใช้งานได้เช่นกัน โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์คืนจะสามารถเติมเงินและใช้จ่ายเพื่อรับเงินคืน (Cashback) จากรัฐบาลตามเงื่อนไข ได้แก่

 

1. เมื่อเติมเงินและใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ที่ 2 วงเงินระหว่าง 0-30,000 บาท จะได้รับ Cashback 15% 

 

2. เมื่อเติมเงินและใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ที่ 2 วงเงินระหว่าง 30,001-50,000 บาท จะได้รับ Cashback 20%  

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมาตรการชิมช้อปใช้มีผู้ใช้สิทธิ์ 3 เฟสรวม 11.78 ล้านราย มียอดการใช้จ่าย 19,233 ล้านบาท แบ่งเป็น G-Wallet ที่ 1 กว่า 10,000 ล้านบาท และใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ที่ 2 วงเงิน 7,600 ล้านบาท

ในส่วนมาตรการชิมช้อปใช้ที่เปิดให้เฉพาะผู้สูงอายุ มีผู้ลงทะเบียนรวม 280,000 ราย จากที่เปิดให้ลงทะเบียน 500,000 ราย

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories