×

กรมบัญชีกลาง เผยตัวเลขร้านค้าร่วมโครงการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ วันแรกสูงถึง 513 ร้าน

29.08.2019
  • LOADING...
ชิม ช้อป ใช้

วันนี้ (29 ส.ค.) สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเริ่มรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ เป็นวันแรก เพื่อรองรับการใช้จ่ายจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10 ล้านราย ตามมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ g-Wallet ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการในวันแรก (28 ส.ค. 2562) จำนวน 513 ร้านค้าทั่วประเทศ

 

โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการ สามารถกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ในกรุงเทพมหานครยื่นใบสมัครได้ที่กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) เวลา 08.30-16.30 น. ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

 

1. หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร กรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นรับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมมาตรการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

 

กรณีมอบอำนาจให้ติดอากรแสตมป์ 10 บาท ให้พยานเซ็นชื่อรับรอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจไปประกอบด้วยโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานคลังจังหวัด กรมบัญชีกลางหรือจุดให้บริการ

 

2. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้

 

3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง แอปพลิเคชันถุงเงิน

           

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบ ร้านค้าที่สนใจสมัครเข้าร่วมมาตรการแต่ไม่สะดวกเดินทางมายังกรมบัญชีกลาง โดยเปิดจุดให้บริการรับสมัครนอกสถานที่ 10 แห่ง ได้แก่ บิ๊กซีสาขาการเคหะพระราม 2, บิ๊กซีสาขาอ่อนนุช, บิ๊กซีสาขาสุขาภิบาล 3, บิ๊กซีสาขาแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลสาขาปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลสาขาพระราม 3, เซ็นทรัลสาขาแกรนด์พระราม 9, เซ็นทรัลสาขาลาดพร้าว, เซ็นทรัลสาขาอีสต์วิลล์ และแม็คโครสาขาจรัญสนิทวงศ์ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00-18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการเช่นเดียวกัน

 

สำหรับร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่เคยติดตั้งเครื่อง EDC ก็สามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการ ‘ชิม ช้อป ใช้’ ได้เช่นเดียวกัน โดยดำเนินการกรอกแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่จุดรับสมัคร แต่ไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน เนื่องจากมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว และในส่วนของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าทั่วไป ที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐอยู่แล้ว บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะส่ง SMS เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชันใหม่ หากสนใจเข้าร่วมมาตรการ ก็ยืนยันการอัปเดต และสามารถเข้าร่วมมาตรการได้ทันที ไม่ต้องกรอกใบสมัครและลงทะเบียนใหม่  

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories