×

กทม.-กรมปศุสัตว์ ลงตรวจตลาดนัดจตุจักร พบผู้ขายสัตว์เลี้ยงมีใบอนุญาตเพียง 19 ราย จาก 44 ราย

โดย THE STANDARD TEAM
14.06.2024
  • LOADING...

วานนี้ (13 มิถุนายน) ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอนามัย, ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผู้อำนวยการเขตจตุจักร, ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจร้านค้าสัตว์เลี้ยงที่ตลาดนัดจตุจักรพลาซ่า เขตจตุจักร

 

ทวิดากล่าวว่า วันนี้เป็นการลงตรวจพื้นที่โซน D ซึ่งเป็นโซนขายสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงของตลาดนัดจตุจักร ซึ่งมีจำนวน 160 ล็อก เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการจำหน่ายสัตว์ ในการต้องยื่นขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) หลังได้รับการยืนยันจากกรมอนามัยในเรื่องข้อกฎหมายว่ากิจการค้าสัตว์เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และต้องมีใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) ของกรมปศุสัตว์ด้วย ทั้งนี้ จากการสำรวจมีผู้ประกอบการจำหน่ายสัตว์ทั้งหมด 44 ราย มีใบอนุญาตประเภททำการค้าฯ (ร.10) ของกรมปศุสัตว์เพียง 19 ราย

 

ด้าน สมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้ประกอบการว่า แม้ขายสัตว์เลี้ยงเพียง 1 ตัวก็จะต้องมีใบอนุญาต โดยขอให้ผู้จัดการตลาดนัดจตุจักรประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าเร่งยื่นขอใบอนุญาต ร.10 กับกรมปศุสัตว์ และขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแบบ อภ.2 กับ กทม.

 

นอกจากนี้ ทุกร้านที่มีการจำหน่ายสัตว์จะต้องมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น พื้นที่อาศัย อุณหภูมิ การป้องกันโรค สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติได้ อีกทั้งพื้นที่ทำการค้าเป็นพื้นที่แออัด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ใช่แค่อัคคีภัย ดังนั้นตลาดจะต้องช่วยดูแลในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันภัยด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้จัดการตลาดนัดจตุจักรพลาซ่าได้ชี้แจงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของตลาดว่า มีการติดตั้งถังดับเพลิง 200 ตารางเมตรต่อ 1 ถัง โดยภายในเดือนนี้จะติดเพิ่มอีก 60 ถัง ทั้งประเภทน้ำกับเคมี รองผู้ว่าฯ กำชับว่าอาจเพิ่มจำนวนถังเป็น 2-3 ถังต่อพื้นที่ที่กำหนด เพราะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามเร็ว ดังนั้น 1 ถังต่อ 200 ตารางเมตรอาจไม่เพียงพอ

 

โดยหลังจากนี้ กทม. และกรมปศุสัตว์จะมีการลงพื้นที่ทำความเข้าใจในเรื่องการขอใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทอีกครั้ง และออกหน่วยบริการในตลาดนัดจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้า และออกใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทให้

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising