×

ชัชชาติหารือสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย แลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนการพัฒนางานด้านเผยแผ่พุทธศาสนา

โดย THE STANDARD TEAM
08.09.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​

วานนี้ (7 กันยายน) ที่ห้องประชุม อาคารธานีนพรัตน์​ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร​ ​(ดินแดง​) ชัชชาติ​ สิทธิพันธุ์​ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พล.อ.​ วิชิต​ ยาทิพย์​ นายกสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย ​และคณะ​ ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่า​ฯ กทม.​ พร้อมหารือความร่วมมือกับ กทม. ในการบำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ การส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนางานด้านเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยสมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยพร้อมสนับสนุนวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม. รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ กทม. จัดขึ้น​

 

ชัชชาติกล่าวว่า ถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสนับสนุน ซึ่ง กทม. ยินดีให้ความร่วมมือทุกด้าน​ โดยจะดูระเบียบข้อปฏิบัติในการสนับสนุนให้อนุศาสนาจารย์มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กทม.​ รวมถึงการจัดให้มีอนุศาสนาจารย์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ กทม. ซึ่งผ่านการอบรมครบถ้วนแล้วประจำเขตละ​ 1 คน เพื่อให้ปฏิบัติศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง และเป็นแหล่งรวมความรู้ที่สามารถให้คำแนะนำด้านศาสนพิธีได้​ 

 

รวมถึง กทม. มีนโยบายทำโรงเรียนวันเสาร์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่หยุดในวันเสาร์​-อาทิตย์มีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ให้ได้เรียนรู้ ซึ่งอยากจะเชิญอนุศาสนาจารย์ให้นำความรู้นอกหลักสูตรแบบนี้มาพัฒนาเด็ก เช่น​ เรื่องธรรมะและพิธีกรรมทางศาสนา​ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้เยาวชนได้ดำรงไว้ซึ่งพิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ไม่ให้ผิดเพี้ยนหรือสูญหายไปตามกาลเวลาอีกด้วย​

 

ทั้งนี้​ สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งจาก กทม. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธำรงรักษาและเทิดทูนสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์​ ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม 

 

โดยใช้สื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะ​ ส่งเสริมความสามัคคีและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจอันเป็นกุศล​ บำรุงส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษาและความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชาติ อันส่งผลให้เกิดสันติสุข เชื่อมโยงขยายเครือข่ายการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ และการพัฒนางานด้านเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising