×

ชัชชาติลงนาม MOU ร่วมกับศาลยุติธรรม ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดที่มีรายได้น้อยใน กทม.

โดย THE STANDARD TEAM
30.06.2022
  • LOADING...
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

วันนี้ (30 มิถุนายน) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พร้อมด้วย จีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนามใน ‘บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง และการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม’ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญา จากเดิมที่ต้องใช้เงินหรือทรัพย์สินมาวางต่อศาลเพื่อเป็นหลักประกัน เป็นการใช้ข้อมูลและการประเมินความเสี่ยงตามหลักวิชาการในการปล่อยชั่วคราว รวมทั้งการแต่งตั้งผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวแทนโดยศาล เพื่อลดการใช้หลักทรัพย์ในการปล่อยชั่วคราว และลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น โดยมี ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. และ ภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกันเป็นพยาน ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เขตจตุจักร 

 

ภายหลังการลงนาม ชัชชาติเปิดเผยว่า ขอขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรมที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา กทม. มีนโยบายที่ยืนยันในสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี รวมทั้งเป็นนโยบายลดความเลื่อมล้ำด้วย เนื่องจากหลายคนอาจจะไม่มีหลักทรัพย์ในการจ่ายค่าประกันตัว โครงการนี้จะแต่งตั้งผู้ดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ซึ่ง กทม. มีชุมชนถึง 2,000 ชุมชน และมีคณะกรรมการ ประธานชุมชนที่มีความรู้จัก ความผูกพันกับคนในชุมชน ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลสอดส่องพฤติกรรมได้ เราจะสามารถลดความเลื่อมล้ำ และกระจายอำนาจให้กับชุมชนในการช่วยดูแลกันเอง และประธานชุมชนก็จะให้ความมั่นใจกับศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวได้ โดยหลังจากนี้เราจะส่งรายชื่อประธานหรือกรรมการชุมชนที่พร้อมจะเป็นผู้กำกับดูแลกับทางศาลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

 

“จริงๆ แล้ว กทม. มีโครงการที่พยายามจะดูแลผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งผู้ต้องขังด้วย โดยให้ผู้ต้องขังมาขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมตัวกลับสู่สังคม นี่เป็นหนึ่งในโครงการที่จะร่วมมือกันในวันข้างหน้า ต้องขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรม และคิดว่าคงจะมีโครงการดีๆ ในอนาคตเพื่อร่วมมือกันต่อไป” ชัชชาติกล่าว

 

ด้านจีระพัฒน์กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความร่วมมือจาก กทม. ในการทำความตกลงร่วมมือกันในการดูแลประชาชน เพื่อให้ศาลยุติธรรมใช้ดุลพินิจในการสั่งประกันตัวผู้ต้องหาชั่วคราวประชาชนชาว กทม. อย่างละเอียดรอบคอบชัดเจน โดยจะสามารถสั่งปล่อยชั่วคราวได้มากขึ้น และจะลดวงเงินหรือลดหลักประกันพี่น้องผู้ต้องหาหรือจำเลย นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือในการส่งกรรมการชุมชนมากำกับดูแลผู้ต้องหาภายหลังจากที่ศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งจะช่วยกันสอดส่องดูแลรับรายงานตัว และให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลปล่อยชั่วคราวไป เพื่อให้สังคมปลอดภัย ให้ชุมชนดูแลคนในชุมชนด้วยกัน สังคม กทม. ก็จะกลับมาปลอดภัยมากขึ้น ประชาชนชาว กทม. จะได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมในการเข้าถึงการขอปล่อยชั่วคราวจากศาลได้มากขึ้น 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising