×
454914

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 2)
16 กุมภาพันธ์ 2021

ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 2)

บทความตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลแค่บางหน้าบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเริ่มลงทุน แค่เรารู้ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นก็สามารถบอกได้ถึงความมั่นคง แนวโน้มการเติบโต และความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยจะขอยกตัวอย่างการอ่านข้อมูลแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้   การอ่านข้อมูลงบการเงิน / ผลประกอบการ ยกตัวอย่างหุ้น : ...
ขุมทรัพย์บนเว็บ SET
15 มกราคม 2021

ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 1)

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนและผู้สนใจเรียนรู้การลงทุน เพราะนอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินการลงทุนในหุ้นสามัญ ตราสารหนี้ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์ เรียกได้ว่าคิดอะไ...
หุ้นยั่งยืน: ธุรกิจดีที่โลกต้องการ
11 ธันวาคม 2020

หุ้นยั่งยืน: ธุรกิจดีที่โลกต้องการ

กระแสการลงทุนที่เรียกว่า ‘การลงทุนแบบมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)’ ปัจจุบันมาแรงมากๆ ความรับผิดชอบในที่นี้ก็หมายถึง รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะเงินทุนที่นักลงทุนเป็นเจ้าของจะตัดสินใจว่าจะลงไปในสินทรัพย์การเงินของกิจการใด ก็จะดูก่อนว่าธุรกิจที่ระดมทุนไปนั้น ทำธุรกิจแบบคำนึงถึงการปรับปรุงดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ ทั้งนี้ต้อ...
13 พฤศจิกายน 2020

การบริหารความมั่งคั่งในภาวะวิกฤตสำหรับผู้ประกอบการ

ธุรกิจประกอบการ SMEs ของไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความยากลำบาก แม้แต่ก่อนที่เราจะเจอโรคระบาดโควิด-19 ธุรกิจ SMEs ไทยในยุคดิจิทัลต้องพบกับเหตุการณ์ Technology Disruption ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จากรูปแบบการผลิตค้าส่งค้าปลีกแบบเดิม ก้าวเข้าสู่ยุคการค้าขายแบบออนไลน์ เกิด Business Platform ต่างๆ ธุรกิจทุกขนาดต้องมีการปรับตัวกันขนานใหญ่ บางแ...

MOST POPULAR