×

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล

Climate Change Strategy
11 กันยายน 2021

ทำไม Climate Change Strategy จึงเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ซีรีส์... แนวโน้มการลงทุน Responsible Investment (5)   บทความในตอนนี้จะยังคงอยู่ในเนื้อหากลยุทธ์การลงทุนแบบ Climate Change Strategy ซึ่งเป็นความลึกของการลงทุนแบบ Responsible Investment ที่จะเป็นที่นิยมในระยะต่อไป   1. Investment Approaches Climate Change Strategy เริ่มมีแนวโน้มจะได้รับความสนใจมากขึ้นจากนักลงทุนจนทำให้สถาบันการเ...
Climate Change Strategy
3 กันยายน 2021

กลยุทธ์ Climate Change Strategy กับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

ซีรีส์...แนวโน้มการลงทุนแบบ Responsible Investment ตอน 4   ในการลงทุนแบบที่เรียกว่า Responsible Investment (RI) นักลงทุนหรือผู้จัดการกองทุน (ซึ่งบริหารเงินทุนแทนนักลงทุน) ภายใต้ชื่อ Asset Owners อาจเริ่มต้นจากการไปดูไกด์ไลน์ที่ทาง PRI (Principles for Responsible Investment) กำหนดขึ้น PRI เป็นเครือข่ายระดับนานาชาติของการลงทุนแบบ RI ซึ่งรวมต...
Impact Investing
20 สิงหาคม 2021

‘Impact Investing’ กับการลงทุนแบบ Responsible Investment

บทความตอนนี้จะให้ข้อมูลจากการสืบค้นคำว่า ‘Impact Investing’ หรือการลงทุนที่จะสร้างให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นอีกความหมายของ ‘Responsible Investment’ หรือการลงทุนแบบมีความรับผิดชอบ ความหมายและความเป็นมา จากข้อมูลใน Wikipedia สรุปไว้ว่า Impact Investing คือการลงทุนในบริษัท หรือกองทุนรวมที่มุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบที่ดีและวัดได้ที่ม...
Responsible Investment
14 สิงหาคม 2021

แนวโน้มการลงทุนแบบ Responsible Investment (2)

การลงทุนในแนวการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นับวันยิ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนและผู้คนในวงการต่างๆ เพราะมีส่วนที่จะช่วยโลกที่มีปัญหาต่างๆ รุมเร้าในทุกวันนี้ได้ ชื่อที่เรียกแนวทางการลงทุนแบบนี้อาจมีต่างๆ กัน เช่น Ethical Investing, Impact Investing, Responsible Investing, Social Responsible Investing, หรือ Green Investing เป็นต้น ...
Responsible Investment
11 มิถุนายน 2021

การลงทุนแบบ Responsible Investment กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (1)

กระแสการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เป็นสิ่งที่ฮิตอย่างมากในยุคนี้ ที่ฮิตนี้ ผมคิดว่าไม่ใช่แฟชั่นอะไร แต่เป็นความห่วงใยของผู้คนทั้งหลายที่มองเห็นว่า ยิ่งมนุษย์มีกิจกรรมเพื่อดำเนินชีวิตบนโลกไป ไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมครัวเรือน กิจกรรมธุรกิจ อะไรต่างๆ ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาบนโลก ทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม...
เปิดพอร์ตจำลองการลงทุนหุ้นยั่งยืน เพิ่มความอุ่นใจการลงทุน
9 เมษายน 2021

เปิดพอร์ตจำลองการลงทุนหุ้นยั่งยืน เพิ่มความอุ่นใจการลงทุน

กระแสการลงทุนในหุ้นยั่งยืนกำลังได้รับความสนใจมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีเพราะความต้องการที่มีสูงจากฝั่งของผู้ลงทุนถือว่าจะมีอิทธิพล และส่งแรงกดดันต่อบริษัทจดทะเบียนที่ต้องทำธุรกิจให้อยู่รอดอย่างเข้มแข็ง และเพิ่มมิติการดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม และด้วยธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ก็เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ ได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนพ...
ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 3)
13 มีนาคม 2021

ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 3)

บทความในตอนนี้จะอธิบายต่อจากตอนที่แล้ว เพื่อให้เห็นประโยชน์ของข้อมูลที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบฟรีๆ หากท่านเข้าใจวิธีการอ่าน ก็จะช่วยทำให้เกิดความสนใจและสร้างความมั่นใจเพื่อตัดสินใจลงทุนได้   การอ่านข้อมูลค่าสถิติที่สำคัญ ยกตัวอย่างหุ้น : DRT   รูปที่ 1   ค่าสถิติที่สำคัญของ DRT     ...
ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 2)
16 กุมภาพันธ์ 2021

ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 2)

บทความตอนนี้จะแสดงให้เห็นว่า ข้อมูลแค่บางหน้าบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากที่จะเริ่มลงทุน แค่เรารู้ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นก็สามารถบอกได้ถึงความมั่นคง แนวโน้มการเติบโต และความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยจะขอยกตัวอย่างการอ่านข้อมูลแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้   การอ่านข้อมูลงบการเงิน / ผลประกอบการ ยกตัวอย่างหุ้น : ...
ขุมทรัพย์บนเว็บ SET
15 มกราคม 2021

ขุมทรัพย์บนเว็บ SET (ตอนที่ 1)

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักลงทุนและผู้สนใจเรียนรู้การลงทุน เพราะนอกจากจะมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินการลงทุนในหุ้นสามัญ ตราสารหนี้ กองทุนรวม และตราสารอนุพันธ์ เรียกได้ว่าคิดอะไ...
หุ้นยั่งยืน: ธุรกิจดีที่โลกต้องการ
11 ธันวาคม 2020

หุ้นยั่งยืน: ธุรกิจดีที่โลกต้องการ

กระแสการลงทุนที่เรียกว่า ‘การลงทุนแบบมีความรับผิดชอบ (Responsible Investment)’ ปัจจุบันมาแรงมากๆ ความรับผิดชอบในที่นี้ก็หมายถึง รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพราะเงินทุนที่นักลงทุนเป็นเจ้าของจะตัดสินใจว่าจะลงไปในสินทรัพย์การเงินของกิจการใด ก็จะดูก่อนว่าธุรกิจที่ระดมทุนไปนั้น ทำธุรกิจแบบคำนึงถึงการปรับปรุงดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมหรือไม่ ทั้งนี้ต้อ...

MOST POPULAR