×

ประชุมคณะรัฐมนตรี ประวิตรหัวโต๊ะครั้งที่ 2 เงียบเหงา ขาดรัฐมนตรี 6 คน จุรินทร์-สุชาติ ลาไปต่างประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
06.09.2022
  • LOADING...
ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันนี้ (6 กันยายน) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) มีการรับไหว้และยิ้มรับกับสื่อมวลชน โดยปฏิเสธตอบทุกคำถามที่สื่อมวลชนถาม ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์เช่นเดิม

 

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม ครม. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร เข้าพบเข้าพบ พล.อ. ประวิตร เพื่อมอบหนังสือ ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ฉบับญาณวชิระ ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี

 

ขณะที่วาระการประชุมที่สำคัญ เช่น วาระเรื่องพิจารณากระทรวงพลังงานขอกู้เงินเพื่อบริหารภาระค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ตามนโยบายของรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2566 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

กระทรวงศึกษาธิการขอปรับเพิ่มค่าอาหารกลางวันของนักเรียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาเครื่องจักรกลสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยการชุมนุม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กระทรวงยุติธรรมเสนอให้พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 15/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 24/2565 และครั้งที่ 25/2565

 

ตร. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 รวม 59 วัน (ห้วงที่ 5-6)

 

สำหรับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาไม่คึกคักเหมือนสัปดาห์ก่อน มีรัฐมนตรีเข้าร่วมบางตา มีรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ​ รัฐมนตรีว่าการ (รมว.) กระทรวงการคลัง, ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงต่างประเทศ, เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ (รมช.) กระทรวงสาธารณสุข

 

นอกจากนี้มี 2 รัฐมนตรีติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศคือ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เดินทางไปประเทศมองโกเลีย และ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน เดินทางไปประเทศฟินแลนด์

 

ขณะเดียวกันก็มีรัฐมนตรีที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งคือ นิพนธ์ บุญญามณี ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมช.กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถอเนกประสงค์ซ่อมบำรุงทาง เมื่อครั้งตำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงมีรัฐมนตรีที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนหน้านี้คือ กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ

 

4 รัฐมนตรีประสานตอบเรื่องปรับ ครม.

 

สินิตย์ เลิศไกร รมช.กระทรวงพาณิชย์ และ ส.ส. สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวกับสื่อมวลชนก่อนการประชุม ครม. ว่าถึงนิพนธ์ลาออกจากตำแหน่ง รมช.กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์จะต้องมีการประชุมกรรมการบริหารพรรค โดยต้องรอให้จุรินทร์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินทางกลับจากประเทศมองโกเลียก่อน

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะต้องมีการสรรหาคนในพรรคประชาธิปัตย์เพื่อมารับตำแหน่งรัฐมนตรีใหม่หรือไม่ สินิตย์พยักหน้ารับ

 

ขณะที่ สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.กระทรวงยุติธรรม กล่าวกับสื่อมวลชนก่อนการประชุม ครม. ถึงกระแสการปรับ ครม. ว่า “ไม่มี”

 

ส่วน ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระบุว่า เรื่องนี้ พล.อ. ประวิตรได้ตอบคำถามเรื่องนี้ไปแล้ว ว่ารอให้ พล.อ. ประยุทธ์ กลับมาทำหน้าที่ในการปรับ ครม. เอง พล.อ. ประวิตรจะทำอะไรต้องให้เกียรติ พล.อ. ประยุทธ์ เรื่องสำคัญในลักษณะนี้ต้องมีการพูดคุยกันตลอด

 

ชัยวุฒิกล่าวอีกว่า ทราบดีว่าแต่ละพรรคมีรัฐมนตรีที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ ทำให้มีตำแหน่งว่าง เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ของทุกพรรคต้องมีการหารือกัน

 

“ส่วนตัวแล้วตอนนี้รัฐบาลขับเคลื่อนทำงานได้อยู่แล้ว และสามารถทดแทนกันได้ในช่วงที่รัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งไป อยากให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชน เราทำงานได้และช่วยกันทำงานได้”

 

เมื่อถามถึงโควตารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่ว่างอยู่ 2 ตำแหน่งนั้น ชัยวุฒิตอบว่าเรื่องนี้รอให้มีการประชุมพรรคก่อน “ก็ว่างมาตั้งนานแล้ว ไม่เป็นไรหรอก ยังทำงานกันได้”

 

ส่วน อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงกรณีการลาออกจากตำแหน่ง รมช.มหาดไทยของนิพนธ์ว่า ไม่สร้างความกดดันใดๆ ให้พรรคภูมิใจไทย เพราะอยู่คนละพรรคกัน

 

ส่วนการที่คนไปเปรียบเทียบกับ กนกวรรณ รมช.ศึกษาธิการ และกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเช่นกัน อนุทินตอบเพียงว่า “ไม่มี”

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยมีการเตรียมเสนอใครนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีที่ขาดอยู่หรือไม่ อนุทินตอบว่า ไม่มี เราทำตามหน้าที่ของตนเอง

 

ส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการให้มีการปรับ ครม. นั้น อนุทินยืนยันว่าคนที่มีสิทธิ์ในการปรับคือนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทยยังทำงานในส่วนของพรรค หากมีการปรับขึ้นมาจริงๆ ก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับพรรคภูมิใจไทย

 

“พรรคใครพรรคมัน แต่ละพรรคไม่ใช่จำเป็นจะต้องทำตามกันทุกเรื่อง” อนุทินกล่าว

 

 

ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประวิตร วงษ์สุวรรณ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising