×

ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสมทบเงินรางวัลสลาก 3 ตัวจากเงินรางวัล 60% ของยอดจำหน่าย สมทบ 1 งวดหากไม่มีผู้ถูกรางวัล

โดย THE STANDARD TEAM
11.06.2024
  • LOADING...
เงินรางวัลสลาก

วันนี้ (11 มิถุนายน) เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกฎ กระทรวงการสมทบ เงินรางวัลสลาก กินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

 

เกณิกากล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากตัวเลข 3 หลัก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลได้หลากหลายมากขึ้นตามราคาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นการช่วยให้การเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมายน้อยลงได้

 

โดยรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล ประกอบด้วย หมายเลขให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0-9 (000-999 และไม่กำหนดหมายเลขไว้ในระบบล่วงหน้า) โดยผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้ (เป็นรูปแบบใหม่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน)

 

ส่วนการจัดสรรเงินรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรให้ร้อยละ 60 ของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลักในแต่ละงวด ซึ่งไม่สามารถระบุเงินรางวัลได้ชัดเจน เนื่องจากเงินรางวัลจะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

ขณะที่การสมทบเงินรางวัล หากไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนั้น ให้นำเงินที่จัดสรรไว้สำหรับรางวัลประเภทนั้นสมทบไปเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไป แต่ไม่เกินหนึ่งงวด และหากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลในรางวัลประเภทนั้นอีก ให้นำเงินรางวัลสมทบในประเภทนั้นนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising