×

ครม. อนุมัติโยกสลับเก้าอี้ผู้ว่าฯ 3 จังหวัด เพชรบุรี ภูเก็ต และชัยภูมิ

โดย THE STANDARD TEAM
15.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (15 เมษายน) คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอให้มีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 3 ราย ดังนี้

 

  1. ให้ กอบชัย บุญอรณะ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง   

 

  1. ให้ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง 

 

  1. ให้ ณรงค์ วุ่นซิ้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

สำหรับจังหวัดภูเก็ต ในสถานการณ์โควิด-19 ถือว่าเป็นพื้นที่อันดับสองรองจากกรุงเทพมหานคร ที่พบผู้ป่วยสูงสุดถึง 190 คนแล้ว ขณะที่จังหวัดชัยภูมิเคยมีการแถลงข่าวว่าพบผู้ป่วยรายเดิมซึ่งหายป่วยติดเชื้อซ้ำ ในเวลาต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าเป็นซากของเชื้อเดิม ไม่ใช่การป่วยซ้ำแต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising