×

ครม. อนุมัติงบ 321 ล้านบาท จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 5 แสนโดส จาก Sinovac Biotech

โดย THE STANDARD TEAM
27.04.2021
  • LOADING...
ครม. อนุมัติงบ 321 ล้านบาท จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 5 แสนโดส จาก Sinovac Biotech

วันนี้ (27 เมษายน) อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินจำนวน 321,604,000 บาท ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชาชนในประเทศไทยเพิ่มเติมจำนวน 500,000 โดส จากบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีน 

 

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน 500,000 โดส ประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน  271.25 ล้านบาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการวัคซีนในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 31.36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 321,604,000 บาท โดยดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ 

 

สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติมจำนวน 500,000 โดสนี้ เพื่อบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป และแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมไปถึงพื้นที่การระบาดของโรคด้วย เพื่อลดอัตราป่วย การเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising