×

บุรีรัมย์เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตั้งเป้า 70% ของประชากร ก่อนเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

โดย THE STANDARD TEAM
13.06.2021
  • LOADING...
บุรีรัมย์เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้ (13 มิถุนายน) ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนเพื่อควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย N95 เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10,196 กรมธรรม์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

อนุทินกล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดในระยะยาว จังหวัดบุรีรัมย์จึงจัดฉีดวัคซีนหวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประชาชนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 เพื่อเตรียมเปิดเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อสอดรับโครงการ ‘1 ตุลาคม 2564 ทัวร์เที่ยวไทย โดยไม่กักตัว’ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกที่ได้มาตรฐาน เช่น กีฬามอเตอร์สปอร์ต และการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ ทำให้แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก

 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความจำนงลงทะเบียนรับวัคซีนถึง 582,153 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.6 โดยลงทะเบียนผ่าน 3 ช่องทาง คือ แอปพลิเคชันไลน์หมอพร้อม, บุรีรัมย์ไอซี (BURIRAM IC) และ อสม. เคาะประตูบ้าน ดังนั้นเพื่อให้ครบ 70% ของประชากร หรือ 1,106,749 คน ต้องร่วมมือกันเชิญชวนคนรอบข้างมาฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้องตนเอง ครอบครัว และชุมชนไปด้วยกัน 

 

อนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Healthy Vaccine Model) เริ่มเน้นการฉีดในอาชีพและผู้ที่มีความเสี่ยงก่อน เช่น ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ให้บริการโรงแรม ขนส่งสาธารณะ ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านตัดผม และพิจารณาในพื้นที่เสี่ยงที่ยังคงพบการระบาด หัวเมืองหลัก-รอง และพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 พบว่าประชาชน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 112,721 คน และได้รับครบ 2 เข็มแล้ว จำนวน 55,777 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และสติกเกอร์แสดงสถานะของการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

 

สำหรับความพร้อมและศักยภาพของจุดบริการฉีดวัคซีน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กระจายไปทุกอำเภอเพื่อให้บริการประชาชนตามเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 โดยโรงพยาบาลสนามช้าง เซอร์กิต อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งนี้ เป็นจุดบริการหลักที่ได้มาตรฐาน รองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้มากที่สุดจำนวนถึง 4,000-5,000 คนต่อวัน เป็นการช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลไม่ให้กระทบต่อผู้ป่วยทั่วไป เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ, อบจ., อบต., โรงพยาบาล โดยเฉพาะได้รับการเอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกทั้งระบบน้ำ ไฟ อาหาร และระบบกำจัดขยะทั่วไป ส่วนความพร้อมของจุดสังเกตอาการ 30 นาที มีเตียงรองรับถึง 20 เตียง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ และรถพยาบาล 3 คัน สามารถส่งต่อไปยังโรงพยาบาลได้ภายใน 12 นาที นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลสนามระดับอำเภอ จำนวน 8 แห่ง รองรับได้ 1,000-1,500 คนต่อวัน และโรงพยาบาลชุมชนอีก 14 แห่ง รองรับได้ถึง 600-800 คนต่อวัน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising