×

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติยังไร้ผลสรุปงานวิจัยความเสี่ยงเลือดชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายติดเชื้อ เหตุอาสาสมัครน้อยกว่าเป้า

โดย THE STANDARD TEAM
01.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (1 พฤษภาคม) รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตระหนักถึงหลักการความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมาตรฐานสากลในการคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริจาคและผู้ป่วยที่รับโลหิตเป็นสำคัญ ในอุบัติการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (Men who have sex with men: MSM) เพื่อนำมาพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิตของประเทศ เพิ่มโอกาสให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีโลหิตที่ปลอดภัยเข้ามาเป็นผู้บริจาคโลหิตได้ โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่รับโลหิต

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้หารือร่วมกับนายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางวิจัยสถานการณ์ในประเทศร่วมกัน โดยเปิดรับอาสาสมัครคือ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีคู่จากทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 กันยายน 2566 โดยตั้งเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,250 คน 

 

ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมวิจัยทั้งหมด 192 คน แต่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เพียง 73 คน มีอายุระหว่าง 19-46 ปี แต่เนื่องจากการมีจำนวนอาสาสมัครน้อยกว่าที่กำหนดไว้มากคือ 73 คน เมื่อเทียบกับจำนวน 1,250 คนที่กำหนดไว้ จึงไม่สามารถสรุปผลอย่างชัดเจนและเพียงพอเพื่อมาพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกให้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นผู้บริจาคโลหิตได้ จำเป็นต้องหาแนวทางศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการ ให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้รับโลหิตต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising