×

Blockchain นวัตกรรมเปลี่ยนโลก พลิกโฉมธุรกิจ

03.08.2021
  • LOADING...
Blockchain

ท่ามกลางคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่เราเคยได้ยินกันหนาหูในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ทำให้หลายคนหันมาสนใจและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมล้ำสมัยมากขึ้น ซึ่งมีหนึ่งเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินเท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย นั่นก็คือ Blockchain นั่นเอง

 

Blockchain คือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยนำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ภายใต้แนวคิดการสร้างข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางในการส่งข้อมูล ด้วยการนำข้อมูลบันทึกลงในกล่องสี่เหลี่ยม โดยมีข้อมูลเหมือนกันทุกกล่อง (Block) และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันแบบห่วงโซ่ (Chain) ซึ่งจะถูกกระจายไปใน Network ทั้งหมดทำให้การปลอมแปลงข้อมูลเป็นไปได้ยากมากๆ จึงทำให้ระบบ Blockchain มีความปลอดภัยสูง โดยมีข้อดีและจุดประสงค์หลักๆ ประกอบด้วย 

 

  1. สามารถจัดเก็บข้อมูล เปรียบเสมือนเครือข่ายการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลเดียวกัน
  2. ปลอดภัย ไม่สามารถปลอมแปลงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไปแล้วได้ เพราะถ้าจะแก้ไขก็มีทางเดียวคือต้องไปแก้ในทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ยากมากเมื่อเครือข่ายนั้นมีขนาดมหึมา
  3. กระจายศูนย์ เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain จะไม่ถูกควบคุมโดยใครคนใดคนหนึ่ง ข้อมูลจะถูกเปิดเผยเป็นสาธารณะและสามารถถูกเข้ามาตรวจสอบได้

 

โดยทาง IDC ได้คาดการณ์ว่าในปี 2024 บริษัทต่างๆ จะมีการลงทุนใน Blockchain สูงถึง 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตกว่า 48% ต่อปี (อ้างอิง: Harvest และ IDC ณ เมษายน 2564) และจากการสำรวจโดย 451 Alliance บริษัทชั้นนำด้านวิจัยเทคโนโลยี พบว่า 52% ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีแผนจะใช้ Blockchain เพิ่มมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่พบว่ามีการใช้แล้ว อยู่ระหว่างทดลอง หรือมีแผนจะใช้ในอีก 2 ปีข้างหน้า เช่น กลุ่มการเงิน, Healthcare, Manufacturing, Education, Software/IT Services และ Business Services เป็นต้น 

 

ปัจจุบัน Blockchain ไม่ได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมทางการเงิน หรือ Cryptocurrency เท่านั้น แต่หลายอุตสาหกรรมที่มีการใช้ข้อมูลจำนวนมาก ต้องการความปลอดภัยและโปร่งใส ก็ได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น อาทิ

 

  • ธุรกิจประกันภัย โดยการนำเข้ามาช่วยสร้างความโปร่งใส ลดการทุจริต และลดต้นทุนในธุรกิจประกันภัย
  • ธุรกิจอาหาร โดยสามารถติดตามเส้นทางขนส่งของอาหารตั้งแต่ผู้ค่าส่ง ผู้ผลิต ผู้แปรรูปขั้นต้น ผู้แปรรูปขั้นสุดท้าย การขนส่ง ผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก 
  • การกุศล โดยสามารถใช้ตรวจสอบเส้นทางการบริจาคเงินให้กับองค์กรหรือบุคคลต่างๆ ตั้งแต่ผู้ให้บริจาคจนถึงผู้รับบริจาค
  • การแพทย์ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยข้ามแพลตฟอร์มที่ต่างกันได้ แทนการเช็กแฟ้มประวัติคนไข้หรือโทรศัพท์ไปขอข้อมูลผู้ป่วย

 

นอกจากนี้ยังมีการใช้ Blockchain ในอีกหลายเรื่อง เช่น การจดสิทธิบัตร, การทำ E-Voting, การตรวจสอบ หรือการทำดิจิทัลไอดีแทนบัตรประชาชน ซึ่งการใช้งานเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งเทคโนโลยี Blockchain ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะค่อยๆ เข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ แบบที่เราไม่รู้ตัว 

 

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain นั้น บลจ.ไทยพาณิชย์ ได้มีโอกาสนำเสนอกองทุนประเภทนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุน ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่เชื่อมั่นในโอกาสเติบโตของเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Cryptocurrency สามารถรับความผันผวนด้านราคาในระยะสั้นได้ ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (SCB Blockchain: SCBBLOC) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีส่วนร่วมหรือมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain เช่น Blockchain Financial Services, Blockchain Technology Solutions และ Crypto Mining Hardware โดยจะกระจายการลงทุนในหลากหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น แคนาดา เกาหลีใต้ ไต้หวัน และแถบยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างประเทศตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

 

ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร. 0 2777 7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising