×

วิโรจน์ลงพื้นที่คลองเตย เผยปัญหาคนจนเมือง สะท้อนความเหลื่อมล้ำ พร้อมผลักดันตลาดชุมชนสร้างเม็ดเงินให้ประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
09.05.2022
  • LOADING...
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

วันนี้ (9 พฤษภาคม) วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 1 พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย ไซราม ประกายกิจ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตคลองเตย หมายเลข 7 พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่ตลาดโรงงานยาสูบ ชุมชนโรงหมู และชุมชนริมคลองวัดสะพาน เขตคลองเตย เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่  

 

วิโรจน์กล่าวว่า ตลอดการลงพื้นที่ที่ผ่านมาบรรยากาศคึกคัก ประชาชนให้การตอบรับดี พบความต้องการรวมถึงปัญหาของประชาชนที่สะท้อนระหว่างการลงพื้นที่มากมาย ที่สำคัญคือประชาชนเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างของ กทม. มากขึ้น เช่น ปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเทียบที่พักอาศัยกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อของทุนใหญ่ ว่าเป็นความไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และอีกปัญหาสำคัญคือปัญหาการลอกท่อของ กทม. ที่ประชาชนไม่ได้รับอย่างทั่วถึง 

 

วิโรจน์ระบุเพิ่มเติมว่า ปัญหาที่น่าตกใจของ กทม. อีกหนึ่งอย่างคือปัญหาคนจนเมือง ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นคือในสภาพเมืองหลวงของประเทศไทยที่คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดีและไม่เท่าเทียมกัน สิ่งสำคัญคือต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุจาก 600 บาท เป็น 1,000 บาท เชื่อว่าถ้าเร่งแก้ไขปัญหาจะทำให้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีมากขึ้น และปัญหาคนจนเมืองจะค่อยๆ หมดไป ในทางกลับกัน หากไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้ก็จะพบความเหลื่อมล้ำมากขึ้น 

 

วิโรจน์ยังกล่าวอีกว่า เมื่อลงดูในหลายพื้นที่หลายแห่งพบพื้นที่รกร้างที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สาธารณะได้ ซึ่งต้องเป็นสวนสาธารณะเพื่อคนทุกคน ตนคำนึงถึงคนพิการที่ต้องสามารถใช้พื้นที่นี้ได้ด้วย เป็นแบบ Universal Design เหมือนในสิงคโปร์ ที่คนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเสรี และอำนวยความสะดวกให้คนพิการ คนเปราะบาง ที่สำคัญคือไม่ได้ทำเพื่อคนพิการที่มีอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ต้องทำเตรียมเพื่อสำหรับพ่อแม่ พี่น้อง หรือแม้แต่เราเองที่อาจจะกลายเป็นผู้พิการได้ในอนาคต 

 

ทั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจของ กทม. คือตลาดชุมชนรวมถึงตลาดโบราณที่พบในหลายเขตของ กทม. ก่อนหน้านี้ตนได้ไปลงพื้นที่ตลาดหัวตะเข้ในเขตลาดกระบัง พบว่า ประชาชน พ่อค้าแม่ค้า และร้านค้า กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซา เพราะขาดการประชาสัมพันธ์จาก กทม. ดังนั้นตนจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสร้างเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising