×

สุชัชวีร์ ประกาศพร้อมดูแลผู้พิการใน กทม. ให้เข้าถึงทุกโอกาสอย่างเท่าเทียม

โดย THE STANDARD TEAM
26.04.2022
  • LOADING...
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

วันนี้ (26 เมษายน) สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย ณัฏฐ์ บรรทัดฐาน รองผู้อำนวยการศูนย์เลือกตั้ง กทม. และผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของพรรคประชาธิปัตย์ เข้าพบกลุ่มผู้พิการและผู้ปกครองผู้พิการที่มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงนโยบายที่มีต่อผู้พิการ 

 

โดยสุชัชวีร์กล่าวว่า การดูแลผู้พิการไม่ใช่การให้เงินไปที่ผู้พิการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูแลครอบครัว รวมถึงนักสังคมสงเคราะห์ในชุมชนด้วย โดยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจร่วมกันคือ ผู้พิการต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันกับพลเมืองทุกคน ซึ่งตนมองว่าต้องให้ผู้พิการเข้าถึงโอกาส ‘4 โอกาส’ ดังนี้

 

  1. โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา สนับสนุนการเรียนร่วม และการเรียนแบบไร้รอยต่อ คือดูแลตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลจนถึงจบมัธยม ตามนโยบายการศึกษา 50 เขต 50 โรงเรียนต้นแบบ ให้มีโรงเรียนดี ใกล้บ้าน มีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้พิการ 

 

  1. โอกาสในการเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม ไม่ใช่เฉพาะผู้พิการ แต่ต้องเป็น Universal Design คือแนวคิดสร้างพื้นที่เพื่อทุกคน ทั้งผู้พิการ คนชรา แม่และเด็ก ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่สาธารณะเท่านั้น แต่ในอาคารทุกอาคารที่ต้องขออนุญาตก่อสร้างจาก กทม. อยากสนับสนุนให้สร้างจากหลักการ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ใน กทม. สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

 

  1. โอกาสในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงสวัสดิการ จากนโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี 150,000 จุดทั่ว กทม. การบริการของเขตจะยกมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ลดขั้นตอนของการเข้าถึง และตรวจสอบได้ และสร้าง Job Bank เพื่อจับคู่คนหางานกับผู้จ้างที่มีความต้องการเดียวกันและคุณสมบัติเหมาะสม 

 

  1. โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ยกระดับศูนย์สาธารณสุข 69 แห่ง ตามนโยบายหมอมี สาธารณสุขดีใกล้บ้าน และสนับสนุนให้มีหมอเฉพาะทาง 3 วันต่อสัปดาห์ นอกจากหมอแล้ว จะสนับสนุนให้มีนักกายภาพบำบัดและนักจิตบำบัดในทุกศูนย์ด้วย 

 

สุชัชวีร์ย้ำว่า ปัญหาที่ผู้พิการเจอสามารถแก้ได้ด้วยการเข้าถึง 4 โอกาส และการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ กทม. เป็นเมืองสวัสดิการทันสมัยต้นแบบของอาเซียนได้ตามวิสัยทัศน์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising