×

ศิธาเสนอแนวคิดแก้ปัญหาขยะ ย้ำต้องคิดต่าง เพื่อทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองสะอาด ไม่ใช่กองขยะโลก

โดย THE STANDARD TEAM
09.05.2022
  • LOADING...
ศิธา ทิวารี

วันนี้ (9 พฤษภาคม) น.ต. ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงปัญหาขยะใน กทม. โดยระบุว่า มีอยู่ 3 ระดับ คือ ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมอธิบายวิธีการของทั้ง 3 ระดับดังนี้

 

เริ่มจากระดับต้นน้ำ ต้องพิจารณาถึงการลดปริมาณขยะและการแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพราะหากมองให้ลึกถึงปัญหาในระดับต้นน้ำจะพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีการนำเข้าขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ที่สำคัญการไม่มีการแยกขยะ โดยนำขยะเปียก เศษอาหาร มารวมกับขยะแห้ง ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดมลพิษมากกว่าค่ามาตรฐาน เช่น ในพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะที่อ่อนนุช 

 

เมื่อลงลึกในรายละเอียดจะพบว่าการนำเข้าขยะพลาสติกพุ่งขึ้นจากการที่จีนยกเลิกการนำเข้าขยะ ทำให้ราคาขยะพลาสติกลดลง ประเทศไทยจึงนำเข้าขยะพลาสติกมากขึ้นจนสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ประเทศอาจกลายเป็นถังขยะของโลก เพราะทุกการนำเข้าคือการเพิ่มขยะคงค้างในประเทศ 

 

ส่วนระดับกลางน้ำพบว่าราคาของการจัดเก็บขยะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้จริง อีกทั้งความถี่ในการจัดเก็บขยะมีไม่มากพอ ทำให้เกิดปัญหาบุคลากรและรถเก็บขยะมูลฝอยที่ไม่เพียงพอที่จะเข้าถึงชุมชนทุกบริเวณ โดยเฉพาะกำลังพลและสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานเก็บขยะ ยังไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงความทุ่มเท และความสำคัญของภารกิจหน้าที่ 

 

ซึ่งหากดูตัวเลขในปี 2564 พบว่า กทม. มีรถจัดเก็บขยะเพียง 2,177 คัน และตำแหน่งพนักงานทั่วไปหรือเก็บขนมูลฝอยมีอัตราค่าจ้างเพียงเดือนละ 8,000 กว่าบาทเท่านั้น  

 

และสุดท้ายระดับปลายน้ำ กทม. ยังไม่มีจุดจัดการขยะในระดับท้องถิ่น ขาดการประสานงานกับภาคเอกชนที่ต้องการนำขยะไปเพิ่มมูลค่า ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าการเพิ่มมูลค่าของขยะเป็นไปอย่างจำกัด เช่น การนำไปรีไซเคิลทำพลังงานไฟฟ้า หรือปุ๋ยหมัก

 

ดังนั้นจึงถึงเวลาที่จะคิดต่างเรื่องขยะ เพื่อการจัดการให้กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองสะอาดและเป็นบ้านแห่งความสุข เริ่มจากการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ และการดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงานเก็บขยะให้สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สมกับความเสียสละทุ่มเท เพื่อดูแลพี่น้องชาว กทม. เช่น สวัสดิการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานประจำและพนักงานพาร์ตไทม์ เพิ่มกำลังพลและจำนวนรถจัดเก็บขยะทั้งขนาดใหญ่และเล็ก เพื่อการเข้าถึงถนนย่อยและชุมชนทุกประเภท

 

รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้องคัดแยกขยะจากต้นทาง เช่น การคงค่าเก็บขยะตามอัตราเดิมหากสถานประกอบการจัดการแยกขยะได้ดี หรือการลดค่าเก็บขยะถ้าสามารถลดปริมาณขยะได้ตามเป้าของ กทม. หรือให้ระยะเวลาผ่อนผันในการจัดการขยะเป็นระยะเวลา 1 ปี หากสถานประกอบการไม่พร้อมกับการจัดการแยกขยะตามมาตรฐาน สามารถจ่ายค่าจัดเก็บขยะเพิ่มเติมตามปริมาณขยะในอัตราก้าวหน้า เพื่อให้ กทม. จัดการในส่วนนี้แทน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising