×

หากพบเจอการทุจริตเลือกตั้งต้องทำอย่างไร?

โดย THE STANDARD TEAM
06.05.2022
  • LOADING...
หากพบเจอการทุจริตเลือกตั้งต้องทำอย่างไร?

หากพบเจอการทุจริตเลือกตั้งต้องทำอย่างไร?

 

สามารถแจ้งผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

 

  1. เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่มีทุกจังหวัด 
  2. โทรศัพท์แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการข่าว โทร. 0 2141 8050 หรือ 0 2141 8201 หรือ 0 2141 2611 และสายด่วน กกต. โทร. 1444 กด 2 
  3. เข้าไปกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ www.ect.go.th/ect_th/report_corruption.php

 

ทั้งนี้ การแจ้งเรื่องผ่านเว็บไซต์ ไม่ถือว่าเป็นการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด และสามารถแจ้งได้ 4 เรื่อง (การเลือก ส.ว. / การเลือกตั้ง ส.ส. / การเลือกตั้งท้องถิ่น / เบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

 

ติดตามข้อมูลทุกมิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งสำคัญของคน กทม. ได้ที่เว็บไซต์ http://bkkelection2022.wevis.info/

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising