×

ผลจับสลากเบอร์ผู้สมัครผู้ว่าฯ 14 รายแรกมาแล้ว วิโรจน์ได้เบอร์ 1, สกลธีเบอร์ 3, สุชัชวีร์เบอร์ 4, อัศวินเบอร์ 6, รสนาเบอร์ 7, ชัชชาติเบอร์ 8, ศิธาเบอร์ 11

31.03.2022
  • LOADING...
จับสลาก

วันนี้ (31 มีนาคม) การจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) สำหรับผู้ที่เดินทางมาสมัครก่อนเวลา 08.30 น. จำนวน 14 คน เพิ่งเสร็จสิ้นลง และผลการจับสลากมีดังนี้

 

พิศาล กิตติเยาวมาลย์ ได้หมายเลข 13

ศุภชัย ตันติคมน์ ได้หมายเลข 10

รสนา โตสิตระกูล ได้หมายเลข 7

วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ได้หมายเลข 1

วัชรี วรรณศรี ได้หมายเลข 9

วีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ ได้หมายเลข 5

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้หมายเลข 8

พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล ได้หมายเลข 2

น.ต. ศิธา ทิวารี ได้หมายเลข 11

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ได้หมายเลข 4

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ได้หมายเลข 6

สกลธี ภัททิยกุล ได้หมายเลข 3

ประยูร ครองยศ ได้หมายเลข 12

ธเนตร วงษา ได้หมายเลข 14

 

ผู้ที่เดินทางมาสมัครหลังจากนี้จะได้หมายเลขเรียงต่อไปตามลำดับเวลาที่มาสมัคร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising