×

เสียงนกร้องมีประโยชน์กว่าที่คิด ผลการศึกษาพบว่าช่วยลดความเครียด และความวิตกกังวลของมนุษย์ได้

24.10.2022
  • LOADING...

HIGHLIGHTS

  • เสียงนกร้องไม่ได้ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของกลุ่มผู้เข้าร่วมศึกษา แต่เสียงนกร้องเหล่านั้นช่วยลดระดับความวิตกกังวลและความหวาดระแวง ในทางกลับกัน เสียงจราจรไม่ว่าจะในระดับต่ำหรือสูง ทำให้ภาวะซึมเศร้าแย่ลง ยิ่งเป็นคลิปการจราจรที่วุ่นวายก็ยิ่งส่งผลต่อภาวะซึมเศร้ามากขึ้น

เสียงนกในยามเช้านอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบ ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย เสียงเหล่านั้นยังช่วยบรรเทาอาการเครียด หวาดระแวง และวิตกกังวลของมนุษย์ได้ด้วย จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ของ Nature เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2022 ซึ่งได้ตรวจสอบผลกระทบของการได้ยินเสียงของนกกับเสียงการจราจรต่างๆ

 

การศึกษาดังกล่าวได้ศึกษาผู้เข้าร่วม 295 คน โดยแบ่งให้ฟังเสียงทั้งหมด 4 สภาพแวดล้อม ได้แก่ เสียงจราจรระดับต่ำ, เสียงจราจรระดับสูง, เสียงนกระดับต่ำ และเสียงนกพร้อมกับสภาพแวดล้อมภายนอกระดับสูง ซึ่งฟังรอบละ 6 นาที พร้อมให้กรอกแบบสอบถามทั้งก่อนและหลังฟังเสียง

 

ผลการวิจัยพบว่า เสียงนกร้องไม่ได้ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของกลุ่มผู้เข้าร่วมศึกษา แต่เสียงนกร้องเหล่านั้นช่วยลดระดับความวิตกกังวลและความหวาดระแวง ในทางกลับกัน เสียงจราจรไม่ว่าจะในระดับต่ำหรือสูง ทำให้ภาวะซึมเศร้าแย่ลง ยิ่งเป็นคลิปการจราจรที่วุ่นวายก็ยิ่งส่งผลต่อภาวะซึมเศร้ามากขึ้น

 

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เสียงนกร้องส่งผลต่ออาการต่างๆ ของผู้เข้าร่วมศึกษานั้น นักวิชาการระบุว่า มันคือเครื่องมือบ่งชี้ที่ละเอียดอ่อนของสภาพแวดล้อม เสียงนกเหล่านั้นสามารถเบี่ยงเบนความสนใจของมนุษย์จากความเครียด หรือสิ่งที่มนุษย์มองว่าเป็นภัยคุกคาม

 

ยิ่งในปัจจุบัน โลกของเราเริ่มเปลี่ยนเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว ตึก อาคาร บ้านเมืองก็เริ่มปกปิดพื้นที่ธรรมชาติ เสียงที่ได้ยินกลับเป็นเสียงจราจรที่ทำให้ใครหลายคนหงุดหงิดใจ และสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทำให้มนุษย์เริ่มโหยหาธรรมชาติมากขึ้น 

 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยังคงต้องศึกษาต่อไป เพื่อต่อยอดการนำเสียงนกเหล่านั้นมาช่วยรักษาจิตใจของผู้คนในอนาคต

 

ภาพ: Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising