×

คนไทยคนแรก! บัณฑูร ล่ำซำ คว้ารางวัลผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดช่วงดำรงตำแหน่งในธนาคาร ประจำปี 2021 จากวารสาร The Asian Banker

03.08.2021
  • LOADING...

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย ได้รับรางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Awards for Lifetime Achievement in Leadership in the Financial Services Industry หรือผู้นำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดตลอดช่วงดำรงตำแหน่งในธนาคาร ประจำปี 2021 จาก The Asian Banker วารสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย โดยนับเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้

 

การมอบรางวัลดังกล่าวคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงตลอดช่วงการบริหารกิจการในแวดวงการเงินการธนาคารในเอเชีย ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงได้พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และประสานการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีเอกภาพ

 

นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับรางวัลนี้จะต้องเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้แก่อุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินในประเทศและภูมิภาค มีความโดดเด่นทั้งในด้านผลงานและภาวะผู้นำ อีกทั้งยังมีคุณลักษณะที่ประกอบด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์สุจริต ความสำเร็จที่น่าประทับใจ และเชาว์ปัญญาที่เฉียบแหลม ซึ่งกำลังถูกมองข้ามไปในวงการธุรกิจปัจจุบัน ผลงานความสำเร็จได้รับการยอมรับทั้งจากพันธมิตรและคู่แข่งในตลาด

 

โดยผู้ที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวในอดีตล้วนเป็นผู้ที่ได้มีส่วนสำคัญในการก่อร่างสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง และในบางกรณีก็เป็นบุคคลที่ได้สร้างอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นในประเทศของตน อาทิ โจวเสี่ยวฉวน อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศจีน (Zhou Xiaochuan, former Governor of People’s Bank of China), เซติ อัคตาร์ อาซิซ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศมาเลเซีย (Zeti  Akhtar Aziz, former Governor of Bank Negara Malaysia), อแมนโด้ เอ็ม. เตตังโก้ จูเนียร์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Amando M. Tetangco Jr, former Governor of Bangko Sentral ng. Pilipinas) และ หลิวหมิงคัง อดีตประธานคณะกรรมการกำกับธนาคารแห่งประเทศจีน (Liu Mingkang, former Chairman of China Banking Regulatory Commission)

 

สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑูร ตลอด 40 ปีที่บริหารงานธนาคารกสิกรไทย ได้ปรับเปลี่ยนให้ธนาคารกสิกรไทยกลายเป็นองค์กรตัวอย่าง ซึ่งได้รับการยกย่องและยอมรับอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายนานัปการ ทำให้ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง เป็นองค์กรที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ริเริ่มขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหนึ่งในธนาคารแห่งความยั่งยืนระดับโลก จึงมอบรางวัลเกียรติยศนี้ให้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising