×

หาบเร่-แผงลอย ทิ้งขยะ-น้ำมันลงท่อระบายน้ำ กทม. ปรับสูงสุด 10,000 บาท พบแจ้งจับรับเงินรางวัลครึ่งหนึ่ง

โดย THE STANDARD TEAM
29.08.2022
  • LOADING...
หาบเร่-แผงลอย

วันนี้ (29 สิงหาคม) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อว่า มีผู้เทน้ำมันลงท่อระบายน้ำของ กทม. จากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่เขตจตุจักร โดยฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักร ได้ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ ประกอบกับมาตรา 57 บทกำหนดโทษ

 

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท โดยได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด 10,000 บาท ตามคดีเลขที่ 3747/65 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2565 

 

กรณีมีผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับเงินส่วนแบ่งรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับตามผลคดีที่ได้เปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ นี้ได้ทาง Traffy Fondue

 

ชัชชาติกล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. วันนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้สำนักเทศกิจเร่งรัดดำเนินการในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย โดยเชิญภาคเอกชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งสำนักเทศกิจได้รายงานข้อมูลพื้นที่ทำการค้าที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยแล้ว ประกอบด้วย 

 

  1. พื้นที่เขตราชเทวี ได้แก่ สะพานหัวช้าง ซอยรางน้ำ ซอยเสนารักษ์ (ถนนโยธี) ได้รับการสนับสนุนร่ม และแผงค้าแบบน็อกดาวน์จาก King Power 

 

  1. พื้นที่เขตบางกอกน้อย ได้แก่ ซอยแสงศึกษา ได้รับการสนับสนุนร่มกันแดดจากโรงพยาบาลธนบุรี 

 

  1. พื้นที่เขตดุสิต บริเวณซอยสังคโลก (ข้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาล) ได้รับการสนับสนุนร่ม โต๊ะ-เก้าอี้ ที่ล้างรวม บ่อดักไขมัน จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising