×

เครือโพสต์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายทิ้งสื่อ โพสต์ทูเดย์-นิวส์เคลียร์

โดย THE STANDARD TEAM
06.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (6 กันยายน) กลุ่มบางกอกโพสต์ทำหนังสือลงวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขายเครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ของโพสต์ทูเดย์ และนิวส์เคลียร์ ออนไลน์

 

โดยระบุว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 มอบหมายและให้อำนาจคณะกรรมการบริหารไปดำเนินการเจรจา และทำการขายเครื่องหมายบริการโพสต์ทูเดย์ และนิวส์เคลียร์ รวมทั้งลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์ดังกล่าวนั้น

 

ในวันนี้คณะกรรมการบริหาร โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ทำสัญญาขายเครื่องหมายบริการและลิขสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว โดยจะส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานั้น ให้แก่ผู้ซื้อในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising