×

กทม. ระดมพลังทุกหน่วยงาน ปูพรม 50 เขต Big Cleaning เมือง ล้างฝุ่น ลดมลพิษ

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2020
  • LOADING...
กทม. ระดมพลังทุกหน่วยงาน ปูพรม 50 เขต Big Cleaning เมือง ล้างฝุ่น ลดมลพิษ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม เวลา 22.00 น. ที่ผ่านมา พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และวิภารัตน์ ไชยานุกิจ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และมอบนโยบายในการปฏิบัติการล้างทำความสะอาดพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตดินแดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตดินแดง

 

นิพนธ์กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน และมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงมกราคม 2564 เนื่องจากประเทศไทยจะประสบกับสถานการณ์ฝุ่นมากกว่าปกติ ดังนั้นการจะลดปริมาณฝุ่นต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สำหรับกิจกรรม Big Cleaning ครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกรุงเทพมหานคร ในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครและส่วนราชการต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรม และหวังว่าในช่วงเวลา 2 เดือนดังกล่าว ทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันลดมลพิษ มลภาวะแวดล้อม หรือลดสิ่งที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศต่อไป

 

พล.ต.อ. อัศวิน กล่าวว่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในหลายด้าน เช่น ด้านสุขภาพ ทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ ทำลายวัตถุและสิ่งก่อสร้าง โดยเพิ่มอัตราการสึกกร่อนของโลหะและพื้นผิวสิ่งก่อสร้างต่างๆ กรุงเทพมหานครตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากภาวะฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน จึงได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ล้างทำความสะอาดพื้นที่ ฉีดพ่นละอองน้ำ จำกัดเวลาการเดินรถบางประเภทในบางพื้นที่ และสลับเวลาการทำงานเพื่อลดปริมาณยานพาหนะ งดกิจกรรมกลางแจ้งของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ด้านแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันระดมองค์ความรู้ทางวิชาการและร่วมกันหามาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องปรามพฤติกรรม กิจกรรม หรือปัจจัยทางกายภาพต่างๆ อันเป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 สำหรับการปฏิบัติการล้างทำความสะอาดพื้นที่ ที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหา PM2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน เช่น เพิ่มความถี่ในการล้าง ดูดฝุ่นถนน และฉีดล้างใบไม้ สอดส่องดูแลมิให้มีการลักลอบเผาขยะในที่สาธารณะและที่เอกชน พร้อมตรวจสถานประกอบการไม่ให้ปล่อยควันเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และกรมควบคุมมลพิษ เพิ่มความเข้มงวดตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท พร้อมแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ อีกทั้งประสานสถานีตำรวจท้องที่เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร หรือจัดการจราจรให้คล่องตัว ลดการสะสมฝุ่นละอองจากควันรถยนต์ 

 

พล.ต.อ. อัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ลดการสะสมของฝุ่นละอองครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วกรุงเทพฯ โดยกำหนดจัดกิจกรรมปล่อยแถวพร้อมกัน 5 จุด ประกอบด้วย

 

1. เขตดินแดง จุดปล่อยแถวบริเวณเกาะดินแดง และทำความสะอาดไปตามแนวถนนทั้ง 4 เกาะของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 

2. เขตธนบุรี จุดปล่อยแถวบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน (วงเวียนใหญ่) และทำความสะอาดไปตามแนวถนนอินทรพิทักษ์ ซึ่ง พล.ต.ท. โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน 

3. เขตบางขุนเทียน จุดปล่อยแถวบริเวณโรงเบียร์ฮอลแลนด์ ใกล้เซ็นทรัลพระราม 2

4. เขตทวีวัฒนา จุดปล่อยแถวทางเข้าสนามหลวง 2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา

5. เขตหนองแขม  จุดปล่อยแถวสำนักงานเขตหนองแขมและทำความสะอาดไปตามถนนซอยเพชรเกษม 81


ซึ่งในวันเวลาเดียวกันนี้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่เขตหลักสี่ และ 50 สำนักงานเขตได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกันด้วย โดยหลังจากนี้ทางกรุงเทพมหานครจะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ฝุ่นเป็นรายชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือและแก้ไขจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายลง

 

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดน (อ.ส.) จำนวน 40 นาย, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนรถน้ำพร้อมรถเติมน้ำ จำนวน 5 ชุด (1 ชุดต่อเขต), กองทัพบก สนับสนุนรถน้ำ จำนวน 5 คัน พร้อมกำลังพล, สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนรถน้ำ จำนวน 3 คัน พร้อมกำลังพล (1 คันต่อเขต), กองบังคับการตำรวจจราจร จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในบริเวณที่จัดกิจกรรม, สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตดินแดง เขตพญาไท และเขตราชเทวี จัดรถน้ำแรงดันสูง รถล้างถนน และกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน รวมจำนวน 200 คน

 

สำหรับมาตรการการฉีดพ่นน้ำ ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเนื่องมี 4 วิธี คือการฉีดน้ำล้างต้นไม้เพื่อชะล้างฝุ่น PM2.5 ที่เกาะอยู่กับใบไม้ ให้ใบไม้สะอาดเพื่อให้สามารถดักจับฝุ่นใหม่ต่อไป การฉีดน้ำล้างถนนเพื่อล้างฝุ่น PM10 ลงท่อระบายน้ำ อันเป็นการป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายกลับขึ้นมาในอากาศ การฉีดน้ำบริเวณเขตก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น PM10 และป้องกันไม่ให้ฝุ่น PM10 แตกตัวเป็นฝุ่นละออง PM2.5 และการฉีดน้ำรอบอาคารสูงเพื่อลดปริมาณฝุ่นรอบๆ อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ฟุ้งกระจายเข้าไปสร้างผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในอาคารทางหนึ่งด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising