×

กทม. เคาะให้ดื่มได้ถึงตี 1 เฉพาะคืนเคานต์ดาวน์ ศบค. แนะตรวจคัดกรองก่อนกลับมาทำงาน

โดย THE STANDARD TEAM
18.12.2021
  • LOADING...

วานนี้ (17 ธันวาคม) มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนด ดังนี้

 

1. การดื่มสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2565 ร้านที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จนถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2565 และให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

 

ร้านที่ผ่านการประเมิน Thai Stop COVID 2 Plus (TSC 2+) สามารถจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นเดิม 

 

2. การจัดงานปีใหม่และงานเคานต์ดาวน์ อนุญาตให้จัดในพื้นที่โล่งเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องจองตั๋วลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานตามระบบคิว โดยไม่มีการ Walk in ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วม 1,000 คนขึ้นไป ผู้จัดงานจะต้องประสานสำนักอนามัยร่วมวางมาตรการป้องกัน และผู้เข้าร่วมจะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และมีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ขณะที่การจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน ผู้เข้าร่วมจะต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ถ้าผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ให้ประสานสำนักงานเขตร่วมวางมาตรการป้องกัน

 

ขณะที่ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวในการแถลงสถานการณ์โรคโควิดว่า ศบค.ชุดเล็กหารือถึงการเดินทางกลับบ้านของประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ขอเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระมัดระวัง คัดกรองผู้เดินทางกลับบ้าน และมีมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวด

 

ทั้งนี้ เมื่อจบเทศกาลปีใหม่ ขอให้สถานประกอบการและโรงงาน ตรวจคัดกรองบุคลากรที่เดินทางกลับบ้าน และเข้ามาทำงานในโรงงานด้วย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising