×

พิชิตเป้าหมายการลงทุนในโค้งสุดท้าย ด้วยทัพกองทุน RMF และ SSF จากธนาคารกรุงเทพ

20.12.2021
  • LOADING...

เข้าสู่โอกาสสุดท้ายสำหรับการลงทุนที่มาพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน การบริหารการเงินส่วนบุคคลในระยะยาว และลดหย่อนภาษี กับการลงทุนในกองทุน RMF และ SSF 

 

การลงทุนในกองทุน RMF และ SSF แม้จะสามารถลงทุนได้ตลอดทั้งปี แต่ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละสินทรัพย์ก่อนในช่วงครึ่งปีแรก และวางแผนการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะเดียวกันก็มีผู้ลงทุนบางกลุ่มเลือกจับจังหวะการลงทุนในช่วงที่เกิดปัจจัยเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนขึ้นจนกดดันราคาสินทรัพย์ต่างๆ ให้ปรับลดลง

​​

 

และในจังหวะปลายปีเช่นนี้ที่ภาพรวมการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เริ่มชัดเจน อีกทั้งยังเริ่มเห็นเทรนด์การลงทุนในอนาคตชัดเจนขึ้น จึงเป็นอีกโอกาสในการลงทุนกองทุน RMF และ SSF 

 

ในโอกาสนี้ ธนาคารกรุงเทพ และ บลจ.ในเครือ ได้ยกทัพกองทุน RMF และ SSF มาให้เลือกสรรกว่า 40 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ออกแบบพอร์ตฟอลิโอตามความต้องการและวางแผนเข้าเส้นชัยการลงทุน โดยมีกองทุน RMF และ SSF ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งตลาดเงิน ตลาดหุ้น ตลาดตราสารนี้ และกองทุนแบบผสม รวมถึงกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ช่วยให้นักลงทุนได้ Diversify ความเสี่ยงจากการลงทุน

 

อีกทั้งยังมีความหลากหลายด้านความเสี่ยง เพราะเป้าหมายและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนแต่ละคนล้วนต่างกัน โดยทัพกองทุน RMF และ SSF ของ บลจ.ในเครือธนาคารกรุงเทพนั้น มีตั้งแต่กองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 2 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) ถึงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก)

 

ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุน RMF/SSF ผ่านธนาคารกรุงเทพได้หลากหลายช่องทาง พิเศษ รับฟรี Starbucks E-Coupon มูลค่า 300 บาทต่อท่าน เมื่อลงทุนในกองทุน RMF/SSF ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 30 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ 5 ครั้งขึ้นไป และมียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป

 

ผ่าน 

  1. บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และ/หรือ 
  2. บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ/หรือ 
  3. บริการหักบัญชีเงินฝาก/บัญชีบัตรเครดิตเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging: DCA)

 

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com/RMFSSF2564

 

คำเตือน:

  • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)
  • ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม RMF/SSF เงื่อนไขการลงทุน และผลกระทบกรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือสอบถามข้อมูลและขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ หรือโทร. 1333 

บลจ.บัวหลวง หรือโทร. 0 2674 6488 กด 8 www.bblam.co.th

บลจ.บางกอกแคปปิตอล หรือโทร. 0 2618 1599 www.bcap.co.th

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising