×

สมาคมรถขนส่งโอด เงินบาทแข็ง นักท่องเที่ยวหาย วอนรัฐออกกองทุนกู้ยืม พักชำระหนี้แบงก์ 1 ปี

15.07.2019
  • LOADING...

วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ออกแถลงการณ์โดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว พบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวขาเข้าลดลงถึง 30% ขณะที่รถรับส่งพนักงานโรงงานลดลง 25% และนักท่องเที่ยวภายในประเทศลดลง 50% โดยนักท่องเที่ยวหันมาเดินทางด้วยตัวเอง โดยผ่านช่องทางของเทคโนโลยีมากขึ้น และยังพบปัญหารถขนส่งของทุนต่างชาติเข้ามาวิ่งให้บริการเป็นจำนวนมากด้วย

ทางสมาคมขอให้รัฐบาลชุดใหม่พิจารณานโยบาย หรือแผนรองรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ โดยเสนอแนวทางในการแก้ไข ได้แก่ ขอให้กระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกสำรวจปริมาณรถโดยสารที่ให้บริการทั่วประเทศ และเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่มีว่าสอดคล้องกันหรือไม่ รวมทั้งพิจารณาเกณฑ์การอนุมัติรถจดทะเบียนรถโดยสารในปริมาณครั้งละมากๆ ขณะเดียวกันรัฐบาลควรช่วยแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้นักท่องเที่ยวลดลง หันไปเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านแทน

นอกจากนี้ยังเห็นว่ารัฐบาลควรออกมาตรการรองรับสภาวะขาดทุนของผู้ประกอบการ เช่น กองทุนกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หรือพักชำระหนี้จากทุกธนาคารหนึ่งปี เป็นต้น และยังขอให้ภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเดินทางเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือเรื่องรายได้แก่ผู้ประกอบการ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีบริษัทผู้ให้ประกอบการเช่ารถโดยสารทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่องเพราะขาดทุน

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories