×

นริศ สถาผลเดชา

เศรษฐกิจไทย
14 ธันวาคม 2023

มุมมองเศรษฐกิจไทยปี 67 และความท้าทายที่ไม่อาจมองข้าม

หากติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ในภาพรวมจะเป็นการทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคในประเทศและการท่องเที่ยว ขณะที่ภาคการส่งออกเผชิญความท้าทายค่อนข้างหนักในปีนี้ มองไปในปี 2567 เครื่องยนต์ด้านต่างๆ มีแนวโน้มขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้มากขึ้น ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดูสดใสกว่าปีนี้ อย่างไรก็ดี ยังคง...
8 พฤศจิกายน 2023

ซูมอินปัจจัยหนุนเศรษฐกิจเวียดนามโตก้าวกระโดด

เวียดนามเป็นประเทศที่มักถูกกล่าวถึงในฐานะประเทศที่มีศักยภาพโดดเด่นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ในช่วงวิกฤตโควิด ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ประสบกับภาวะเศรษฐกิจทรุดตัว มองไปข้างหน้าเศรษฐกิจเวียดนามยังคงมีแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่อง เป็นตลาดผู้บริโภคที่ขยายตัวเร็ว เป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนต่างประเทศท...
Aged Society
12 ตุลาคม 2023

Aged Society: ความท้าทายด้านแรงงานของภาคธุรกิจไทย

ปัจจุบันแม้เทคโนโลยีในโลกธุรกิจจะก้าวไปไกลขนาดไหน แต่แรงงานยังคงเป็นปัจจัยการผลิตที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์ประกอบอื่นๆ ของธุรกิจด้วย ในขณะที่ประเทศไทยเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านแรงงานตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภายในปี 2566 ซึ่งสถานการณ์...
9 สิงหาคม 2023

ส่องอนาคตเศรษฐกิจอินเดียเติบโตแข็งแกร่ง สร้างโอกาสทางการค้า-การลงทุนของไทย

อินเดียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก รองจากเยอรมนี ญี่ปุ่น จีน และสหรัฐอเมริกา แต่ด้วยความโดดเด่นของแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่จากการมีประชากรมากที่สุดในโลก และการมีเสถียรภาพทางการเมือง เป็นปัจจัยดึงดูดกระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมชั้นนำ    นอกจากนี้ยังเป็นฐานการบริโภครองรั...
ธุรกิจไทย
12 กรกฎาคม 2023

แนวโน้มความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

World Competitiveness Ranking 2023 หรืออันดับความสามารถในการแข่งขันที่จัดทำโดยสถาบัน IMD (International Institute for Management Development) ชี้ให้เห็นถึงประเทศส่วนใหญ่ล้วนมีอันดับที่ดีขึ้น สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกจากสถานการณ์โควิด รวมทั้งประเทศไทยที่ปรับจากอันดับ 33 ในปีก่อนมาอยู่อันดับที่ 30 ในปี 2566 (จากทั้งหมด 64 ประเทศ) แต่ยัง...
การลงทุนของไทย
14 มิถุนายน 2023

แนวโน้มและโอกาสการลงทุนของไทย ‘ในต่างประเทศ’

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่สำคัญ ไม่เพียงแต่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการของตนเองออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แม้จะมีกา...
Taxonomy
12 พฤษภาคม 2023

Taxonomy นัยต่อการปรับตัวของภาคการเงินและภาคธุรกิจ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงถือเป็นประเด็นสำคัญที่กำลังมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นต่อเนื่อง ในส่วนของประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายระยะยาวในการประชุม COP26 หรือการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรื...
เศรษฐกิจไทย
17 เมษายน 2023

สแกนเศรษฐกิจไทยมีโมเมนตัม ‘เดินหน้าต่อ’ หลังเลือกตั้ง

นับถอยหลังก้าวสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 27 และคาดว่ารัฐบาลใหม่จะจัดตั้งได้ราวเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยู่บ้าง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายภาครัฐในส่วนงบลงทุนที่เป็นโครงการใหญ่ แต่ในภาพรวมมองเศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปต่อได้ไม่สะดุดท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยมีแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยว อีกทั้งคาด...
การส่งออกปี 2023
9 มีนาคม 2023

ทิศทางการส่งออกปี 2023 และความเสี่ยงที่ต้องติดตาม

เริ่มต้นปี 2023 กับตัวเลขเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณบวก ทั้งการบริโภคและการท่องเที่ยวขยายตัวดี รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง แต่ที่ยังเป็นกังวลคงไม่พ้นตัวเลขการส่งออกที่ติดลบมาเป็นเดือนที่ 4 และมีความเป็นไปได้ที่การส่งออกของไทยจะหดตัวตลอดไตรมาสแรกของปี 2023 สำหรับในระยะต่อไป เราคงต้องติดตามทิศทางการส่งออก จะสามารถรักษาการเติบโตได้หรือไม่ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกช...
8 กุมภาพันธ์ 2023

Alternative Data: ตัวช่วยปลดล็อก SMEs รายย่อยเข้าสู่ระบบสินเชื่อได้มากขึ้น

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักหลังนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ บ่งบอกถึงสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ต่อเนื่องในปี 2566 อย่างไรก็ดี สำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ครอบคลุมในทุกขนาดอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SMEs รายย่อยที่ยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ ขณะที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนยังอยู่ในระดับต่ำ การช่วยให้ ...


X
Close Advertising