×

อรรถกร ส.ส. พลังประชารัฐ ยื่นญัตติด่วน ขอสภาตั้ง กมธ. แก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ ย้ำต้องเร่งจัดการก่อนปัญหาบานปลาย

โดย THE STANDARD TEAM
31.07.2023
  • LOADING...
อรรถกร ศิริลัทธยากร

วันนี้ (31 กรกฎาคม) อรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนได้เสนอญัตติด่วนเพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เนื่องจากในขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งขนาดกลางและขนาดย่อยกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากราคากุ้งเลี้ยงตกต่ำอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งหลังจากคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) หรือบอร์ดกุ้ง อนุมัติการนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดีย โดยอ้างว่าเกษตรกรไทยมีโครงการประกันราคากุ้งอยู่แล้ว 

 

“ปัญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรเกิดมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงและมีโรคระบาดในกุ้ง ประกอบกับราคาประกันขั้นต่ำที่ห้องเย็นตั้งไว้นั้นเท่ากับราคาต้นทุนการผลิตที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้เกษตรกรขายในราคาขาดทุน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน” อรรถกรกล่าว

 

อรรถกรกล่าวต่อว่า แม้ราคากุ้งจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ แต่ราคาของจริงไม่ได้ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด จึงต้องการให้รัฐช่วยลดภาระต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าอาหารกุ้ง ค่าปูน ค่าไฟฟ้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หากภาครัฐไม่ดำเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาอาจบานปลายได้ 

 

“ผมจึงขอให้สภาตั้งกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดยเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินและประชาชน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยญัตติที่ผมเสนอไปได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผมหวังว่าจะสามารถช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ทันท่วงที” อรรถกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising