×

แอสเซทไวส์ เคาะ IPO 9.82 บาท เทียบ P/E 8.5 เท่า เดินเหน้าเข้าเทรด 28 เมษายนนี้

12.04.2021
  • LOADING...
แอสเซทไวส์ เคาะ IPO 9.82 บาท เทียบ P/E 8.5 เท่า เดินเหน้าเข้าเทรด 28 เมษายนนี้

แอสเซทไวส์ เคาะราคา IPO 9.82 บาทต่อหุ้น เดินเหน้าเข้าเทรด 28 เมษายนนี้ นำเงินระดมทุน 2 พันล้านบาท พัฒนาโครงการต่อ-ชำระคืนเงินกู้

 

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW บริษัทโฮลดิ้งที่ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 9.82 บาทต่อหุ้น โดย ASW เสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน 206 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.07% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

โดยจะเสนอขายหุ้น IPO วันที่ 19-21 เมษายน 2564 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 28 เมษายน 2564 

 

สำหรับการจัดสรรหุ้น IPO จะเสนอขายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท 12.80 ล้านหุ้น บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 142.40 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 30.80 ล้านหุ้น และนักลงทุนสถาบัน 20 ล้านหุ้น

 

ยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ ASW กล่าวว่า การกำหนดราคา IPO ที่ 9.82 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ที่ 8.5 เท่า คำนวณจากผลประกอบการปี 2563 เทียบกับ P/E ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ 11 เท่า คิดเป็นส่วนลดให้กับนักลงทุนประมาณ 23% ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐาน ซึ่ง ASW เป็นหุ้นที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก 

 

“หลังจากที่โรดโชว์ไปแล้ว นักลงทุนมีความเข้าใจธุรกิจและทราบถึงแนวโน้มการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก ทำให้ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสถาบัน ซึ่งได้ Bookbuild เกินยอดที่จัดสรรไปประมาณ 6 เท่า” ยอดฤดีกล่าว 

 

เงินระดมทุนจำนวน 2,022.92 ล้านบาท จะใช้สำหรับพัฒนาโครงการ 731 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 964 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

 

กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW กล่าวว่า บริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ และมีแผนซื้อที่ดินเพื่อรองรับแผนการเปิดโครงการใหม่เพิ่มเติมในอนาคต โดยในปีนี้เตรียมเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่า 10,850 ล้านบาท

 

หลังการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะทำให้สถานะทางการเงินของ ASW มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินลดลง ยกระดับชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศ เพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต และมั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในระยะยาวอย่างต่อเนื่องได้

 

ทั้งนี้ ASW มีโครงการในมือทั้งหมด 33 โครงการ มูลค่า 30,420 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการแล้วเสร็จ 25 โครงการมูลค่า 19,043 ล้านบาท, โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเปิดขาย 8 โครงการ มูลค่า 11,377 ล้านบาท และ 11 โครงการ มูลค่ารวม 21,202 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการในอนาคต ที่จะเปิดขายและพัฒนาในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า

 

ASW มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising