×

สำรวจบัญชีทรัพย์สินหลังเกษียณของอดีต 5 ผู้นำเหล่าทัพ

27.01.2021
  • LOADING...
สำรวจบัญชีทรัพย์สินหลังเกษียณของอดีต 5 ผู้นำเหล่าทัพ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง 4 ราย และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) 1 ราย กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยเป็นการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ และ ผบ.ตร. เป็นครั้งแรก ภายหลัง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 

 

สำหรับ 2 ผู้นำเหล่าทัพที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ

 

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีตผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และคู่สมรส รวมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 157,034,679 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

โดย พล.อ. อภิรัชต์ ภายหลังพ้นตำแหน่ง ผบ.ทบ. ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ขณะที่ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ คู่สมรส เป็นกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 

ขณะที่ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา กรณีพ้นจากตำแหน่ง ผบ.ตร. และคู่สมรส

 

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 983,303,742 บาท มีหนี้สินรวม 60,000 บาท

 

โดย พล.ต.อ. จักรทิพย์ แจ้งมีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง 28,267,880 บาท แบ่งเป็นเงินเดือน 4,681,800 บาท, เงินตำแหน่ง, เงินตอบแทน, เงิน พ.ป.ผ., พ.ส.ร. 2,749,680 บาท, เงินเดือน สนช. และเบี้ยประชุม 4,883,080 บาท, เงินประจำตำแหน่ง คสช. 5,398,400 บาท, ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม อนุกรรมการ ตร. 39,000 บาท, ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 1,676,741 บาท, จำหน่ายผ่านพระเครื่อง 3,950,000 บาท, เงินค่าที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัทเอกชน 2,190,000 บาท, เงินคืนจากโรงพยาบาลกรุงเทพ 2,699,179 บาท, มีรายจ่ายรวม 10,061,429 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 6.6 ล้านบาท, ค่าอุปการะบิดามารดา 3 ล้านบาท, ค่าต่อทะเบียน, ประกันภัยรถยนต์ / จักรยานยนต์ 461,429 บาท

 

อย่างไรก็ตาม 5 อดีตผู้นำเหล่าทัพ แม้จะเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยตำแหน่ง แต่ทั้งหมดได้ประกาศไม่รับเงินเดือน จึงไม่มีรายได้ในส่วนนี้

 

บัญชีทรัพย์สินหลังเกษียณของอดีต 5 ผู้นำเหล่าทัพ ในตาราง infographic

 

ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising