×

ส่องเศรษฐกิจ ‘เพื่อนบ้าน’ ไตรมาสแรกปีนี้ โตเท่าไรกันบ้าง? หลัง GDP ไทยโตเพียง 1.5%

20.05.2024
  • LOADING...
ASEAN Economy

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกของปี 2567 ขยายตัว 1.5%YoY ชะลอตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการขยายตัว 1.7% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2566

 

โดยปัจจัยหนุนมาจากการส่งออกบริการ (ท่องเที่ยว) และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์สูงถึง 6.9% การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี แม้ว่าการส่งออกสินค้า การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาล และการลงทุนภาครัฐลดลง

 

อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน 5 ประเทศ ตามคำนิยามของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ พบว่า ไทย ‘โตต่ำสุด’ ขณะที่เศรษฐกิจเวียดนามโตถึง 5.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 

นอกจากนี้ สภาพัฒน์ได้หั่นแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 ลง โดยคาดว่า GDP ไทยทั้งปี 2567 จะขยายตัว 2.0-3.0% (ค่ากลางอยู่ที่ 2.5%) จากประมาณการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ 2.2-3.2% (ค่ากลางอยู่ที่ 2.7%) จากการขยายตัว 1.9% ในปี 2566

 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising