×

กองทัพบกส่งทหาร 8 นาย ดูงานที่สหรัฐฯ เดินหน้านโยบายพัฒนากำลังพล

โดย THE STANDARD TEAM
26.06.2019
  • LOADING...

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบกยังคงเดินหน้านโยบายพัฒนากำลังพล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการทหารสู่มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก อนุมัติให้จัดส่งกำลังพลนายทหารสัญญาบัตรไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรระดับชั้นยศร้อยตรี-ร้อยโท เหล่าทหารราบ และเหล่าทหารม้า จากกองทัพภาคที่ 1-4 และกองพลทหารม้าจำนวน 8 นาย ไปศึกษาดูงาน ณ U.S. Army Maneuver Center of Excellence, Fort Benning รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 6-28 กรกฎาคม 2562 

 

โดยนายทหารที่เดินทางไปศึกษาดูงานครั้งนี้จะได้เรียนรู้หลักสูตรทางทหารต่างๆ ของกองทัพบกสหรัฐฯ โดยเฉพาะการเรียน การฝึกในระดับกองร้อยและระดับกองพัน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารที่ทางค่ายฝึกจัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและหน่วยงานต่อไป

 

สำหรับกำลังพลที่จะไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นกำลังพลในระดับผู้บังคับหมวดของเหล่าดำเนินกลยุทธ์ที่ผ่านการคัดเลือกจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองทัพภาค และเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากกรมยุทธศึกษาทหารบก หลังกลับจากการศึกษาดูงานจะมีการประเมินผลและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories